Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

V/v tham gia góp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu Người ký
Ngày ban hành 05/03/2019 Ngày xuất bản 05/03/2019
Ngày hiệu lực 05/03/2019 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Nhà ở xã hội Loại văn bản Văn bản khác
Cấp ban hành Sở Xây dựng Cơ quan ban hành Sở Xây dựng ĐN
Nội dung

     Sở Xây dựng ban hành dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

     Kính đề nghị các Sở, UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động thành phố, Công an thành phố, UBND các quận, huyện, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng và các chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố nghiên cứu, tham gia góp ý bằng văn bản cho dự thảo Quy chế nêu trên và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 25/3/2019 (file word gửi về địa chỉ email hungnv6@danang.gov.vn) để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản

Xem PDF Xem PDF
Đính kèm:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. V/v ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
  2. Công văn 8410/UBND-KT1 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 139/2016/TT-BTC
  3. Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựngban hành quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
  4. Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 8 1 2 7 9 2 4
Đăng nhập