Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Về việc các Thông tư mới của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 77/VP-KT Người ký
Ngày ban hành 09/01/2019 Ngày xuất bản 15/01/2019
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Công nghệ thông tin Loại văn bản Thông tư
Cấp ban hành Sở Xây dựng Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Nội dung

Ngày 28/12/2018, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông ban hành:

1. Thông tư số 19/2018/TT-BTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019).

2. Thông tư số 20/2018/TT-BTTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại" (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019).

Sở Xây dựng thông báo đến các phòng, ban, đơn vị liên quan biết./.

Xem PDF Xem PDF
Đính kèm:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
  2. Công văn số 2318/SXD-VP ngày 08/05/2014 của Sở Xây dựng về việc sử dụng hộp thư điện tử thành phố Đằ Nẵng trong hoạt động công vụ

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 8 1 2 8 1 2 2
Đăng nhập