Chi tiết tin tức Chi tiết tin tức

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 29/CT-TU: (13/03/2015)
  DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 29/CT-TU: ...
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng (13/03/2015)
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày...
Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị 29-CT/TU năm 2014 (16/01/2015)
Ngày 13/01/2015, Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị...
Lịch Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 03/CT-UBND và công tác cải cách hành chính (25/10/2014)
Thông báo Lịch Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 03/CT-UBND và công tác cải cách ...
Đảng bộ Sở Xây dựng triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương đảng (khóa XI) và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013 (25/10/2014)
  Thực hiện Kế hoạch 60/KH-ĐUK ngày 12/12/2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, Đảng...
Sở Xây dựng triển khai mô hình đánh giá kết quả làm việc của công chức (25/10/2014)
Điều 55, Mục 6, Luật Cán bộ công chức đã khẳng định: "Đánh giá công chức để làm rõ phẩm chất chính...


Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập