Thông báo liên quan đến chỉ tiêu xây dựng công trình tại các lô đất khu số 10 đường Nguyễn Văn Linh 07/04/2023

Triển khai Quy chuẩn Việt Nam 02:2022/BXD và Quy chuẩn Việt Nam 03:2022/BXD 06/02/2023

Áp dụng các thông tin về giá xây dựng, bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 03/02/2023

Thông báo triển khai QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình 27/12/2022

Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 ban hành QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình 08/12/2022

Thông tư số 05/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 ban hành QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng 08/12/2022

Bảng tổng hợp các lĩnh vực hoạt động của các tổ chức đã được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đến tháng 10 năm 2021 29/10/2021

Thông báo triển khai thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng 10/09/2021

Nghiêm túc triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố 31/07/2021

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đến tháng 6 năm 2021) 04/06/2021

Chủ động phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa, bão năm 2021 03/06/2021

Thông báo về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản đợt 2 năm 2020 09/01/2021

Thực hiện Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 09/01/2021

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 năm 2020 và Quý I năm 2020 12/06/2020

Thông báo tuân thủ quy định xử lý sự cố tại công trình xây dựng 27/05/2020

Điều chỉnh một số nội dung liên quan đến hướng dẫn việc đầu tư xây dựng công trình dịch vụ Nhà hàng ăn uống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/04/2020

Hướng dẫn việc đầu tư xây dựng công trình dịch vụ Nhà hàng ăn uống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (công văn số 5025/SXD-CPXD) 15/04/2020

Thông báo quy định về tầng cao công trình theo Thông tư số 07/2019/TT-BXD 23/03/2020

Hướng dẫn Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế về việc sử dụng vật liệu cho mặt tiền công trình 26/02/2020

Chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn tại các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/12/2019

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 8 1 6 0 8 3 0
Đăng nhập