Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (nội dung khu vực Cảng biển Liên Chiểu và Làng Vân) 22/05/2023

Thông báo đăng tải thông tin đồ án Quy hoạch phân khu TL 1/2000 Phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông 12/12/2022

Đăng tải thông tin đồ án quy hoạch phân khu Cảng biển Liên Chiểu, TL 1/2000 để lấy ý kiến tại trang thông tin điện tử Sở Xây dựng 02/12/2022

Đăng tải thông tin đồ án lấy ý kiến đồ án quy hoạch phân khu Đổi mới (không bao gồm diện tích Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân) để lấy ý kiến t... 18/11/2022

Đăng tải thông tin đồ án Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi xanh TL1/2000 lấy ý kiến tại trang thông tin điện tử Sở Xây dựng 18/10/2022

Đăng tải thông tin đồ án Quy hoạch phân khu Sân bay Đà Nẵng TL1/2000 lấy ý kiến tại trang thông tin điện tử 06/10/2022

Đăng tải thông tin đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sườn Đồi để lấy ý kiến 23/08/2022

Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 15/07/2022

Về việc liên quan đến đóng góp ý tưởng và quy trình tiếp nhận ý tưởng quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/07/2021

Lấy ý kiến đóng góp ý (lần cuối) thông tin hồ sơ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 05/10/2020

Quy hoạch mạng lưới nhà Sinh hoạt Cộng đồng Quận Ngũ hành Sơn 20/06/2019

Quy hoạch mạng lưới trạm BTS trên địa bàn TP Đà Nẵng 20/06/2019

Quy hoạch mạng lưới trường học quận Cẩm Lệ 20/06/2019

Mạng lưới thiết chế văn hóa cấp cơ sở trên địa bàn quận Thanh Khê 20/06/2019

Mạng lưới thiết chế văn hóa cấp cơ sở trên địa bàn quận Sơn Trà 20/06/2019

Mạng lưới thiết chế văn hóa cấp cơ sở trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn 20/06/2019

Mạng lưới thiết chế văn hóa cấp cơ sở trên địa bàn quận Liên Chiểu 20/06/2019

Mạng lưới thiết chế văn hóa cấp cơ sở trên địa bàn huyện Hòa Vang 20/06/2019

Mạng lưới thiết chế văn hóa cấp cơ sở trên địa bàn quận Hải Châu 20/06/2019

Mạng lưới thiết chế văn hóa cấp cơ sở trên địa bàn quận Cẩm Lệ 20/06/2019

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 8 1 2 8 0 9 3
Đăng nhập