Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quý số 01 ngày 28/12/2022 của Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa 12/01/2023

Thông báo điều chỉnh thông tin Thông báo số 3331/TB-SXD ngày 20/5/2022 04/01/2023

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy số 06/2022 ngày 13/10/2022 của Công ty TNHH Thương mại KIMGRES Việt Nam 20/10/2022

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy tại Bản công bố hợp quy số 104/TCHC ngày 06/10/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 512 10/10/2022

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy số 963/CBHQ ngày 24/8/2022 13/09/2022

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy số 05/2022 ngày 24/8/2022 30/08/2022

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy số 04/2022 ngày 23/8/2022 30/08/2022

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy 19/07/2022

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy số 01/2022 ngày 17/6/2022 của Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng và Đầu tư Quang Nguyễn 22/06/2022

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy số 021406/CBHQ-GTĐ ngày 14/6/2022 của Chi nhánh sản xuất gạch Thành Đạt - Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệ... 22/06/2022

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy số 03/2022 ngày 27/5/2022 của Công ty TNHH Thương mại KIMGRES Việt Nam 31/05/2022

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy sô 01/2022 ngày 19/5/2022 của Công ty TNHH sản xuất và thương mại sơn GILDDEN 27/05/2022

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy số 3235/TB-SXD ngày 18/5/2022 19/05/2022

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố Hợp quy số 2418/TB-SXD ngày 18 tháng 4 năm 2022 18/04/2022

Thông báo số 2060/TB-SXD ngày 05/4/2022 về việc tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 07/04/2022

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố Hợp quy số 1165/TB-SXD ngày 25 tháng 02 năm 2022 26/02/2022

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố Hợp quy số 8607/TB-SXD ngày 15 tháng 11 năm 2021 17/11/2021

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố Hợp quy số 8606/TB-SXD ngày 15 tháng 11 năm 2021 17/11/2021

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố Hợp quy số 8608/TB-SXD ngày 15 tháng 11 năm 2021 16/11/2021

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy - 00044/2021/VLXD 16/11/2021

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 7 4 6 8 9 4 6
Đăng nhập