Thông báo số 2254/TB-SXD ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy (02/04/2019)
Đơn vị công bố hợp quy: Công ty TNHH MTV Thương mại kỹ thuật Bảo Kim Địa chỉ: Số 22 đường Điện Biê...
Thông báo số 2253/TB-SXD ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy (02/04/2019)
Đơn vị công bố hợp quy: Công ty TNHH MTV Thương mại kỹ thuật Bảo Kim Địa chỉ: Số 22 đường Điện Biê...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 9137 (06/10/2018)
Thông báo Số 9137/TB-SXD ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 9136 (06/10/2018)
Thông báo Số 9136/TB-SXD ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 8717 (24/09/2018)
Thông báo Số 8717/TB-SXD ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 8718 (24/09/2018)
Thông báo Số 8718/TB-SXD ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 8311 (13/09/2018)
Thông báo Số 8311/TB-SXD ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông báo ...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 7417 (16/08/2018)
Thông báo Số 7417/TB-SXD ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông báo ...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 7070 (08/08/2018)
Thông báo Số 7070/TB-SXD ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông báo Tiếp ...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 7069 (08/08/2018)
Thông báo Số 7069/TB-SXD ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông báo Tiếp ...Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập