Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố Hợp quy số 5483/TB-SXD ngày 19 tháng 7 năm 2021 (22/07/2021)
Chi cục Giám định Xây dựng - Thành Đạt
Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố Hợp quy số 4960/TB-SXD ngày 05 tháng 7 năm 2021 (05/07/2021)
Chi cục Giám định Xây dựng - Thành Đạt
Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố Hợp quy số 4377/TB-SXD ngày 27 tháng 6 năm 2021 (21/06/2021)
Chi cục Giám định Xây dựng - Thành Đạt
Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố Hợp quy số 3670/TB-SXD ngày 28 tháng 5 năm 2021 (29/05/2021)
Chi cục Giám định Xây dựng - Thành Đạt
Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố Hợp quy số 3669/TB-SXD ngày 28 tháng 5 năm 2021 (29/05/2021)
Chi cục Giám định Xây dựng - Thành Đạt
Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố Hợp quy số 2615/TB-SXD ngày 20 tháng 4 năm 2021 (20/04/2021)
Chi Cục Giám định Xây dựng - Thành Đạt
Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố Hợp quy số 2614/TB-SXD ngày 20 tháng 4 năm 2021 (20/04/2021)
File pdf kèm Chi Cục Giám định Xây dựng - Thành Đạt
Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố Hợp quy số 2403/TB-SXD ngày 12 tháng 4 năm 2021 (16/04/2021)
Chi Cục Giám định Xây dựng - Thành Đạt
Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố Hợp quy số 2402/TB-SXD ngày 12 tháng 4 năm 2021 (16/04/2021)
Chi Cục Giám định Xây dựng - Thành Đạt
Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố Hợp quy số 2150/TB-SXD ngày 02 tháng 4 năm 2021 (07/04/2021)
Chi Cục Giám định Xây dựng - Thành Đạt


Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập