Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy số 5151/TB-SXD ngày 20/7/2020 (21/07/2020)
Chi cục Giám định xây dựng - Thành Đạt
Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy số 4198/TB-SXD ngày 15/6/2020 (16/06/2020)
Chi cục Giám định xây dựng - Thành Đạt
Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy số 4088/TB-SXD ngày 10/6/2020 (16/06/2020)
Chi cục Giám định xây dựng - Thành Đạt
Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy thông báo số 3349/TB-SXD ngày 13/5/2020 (13/05/2020)
Chi cục Giám định xây dựng - Thành Đạt
Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy thông báo số 3348/TB-SXD ngày 13/5/2020 (13/05/2020)
Chi cục Giám định xây dựng - Thành Đạt
Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy thông báo số 3347/TB-SXD ngày 13/5/2020 (13/05/2020)
Chi cục Giám định xây dựng - Thành Đạt
Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy thông báo số 2951/TB-SXD ngày 24/4/2020 (29/04/2020)
Chi cục Giám định xây dựng - Thành Đạt
Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy thông báo số 2950/TB-SXD ngày 24/4/2020 (29/04/2020)
Chi cục Giám định xây dựng - Thành Đạt
Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy thông báo số 2949/TB-SXD ngày 24/4/2020 (29/04/2020)
Chi cục Giám định xây dựng - Thành ĐạtLiên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Lê Tùng Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập