Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 4441 (25/05/2018)
Thông báo Số 4441/TB-SXD ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông báo Tiếp ...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 3351 (20/04/2018)
Thông báo Số 3351/TB-SXD ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 3250 (18/04/2018)
Thông báo Số 3250/TB-SXD ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 3249 (18/04/2018)
Thông báo Số 3249/TB-SXD ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 3248 (18/04/2018)
Thông báo Số 3248/TB-SXD ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 2551 (30/03/2018)
Thông báo Số 2550/TB-SXD ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 2550 (30/03/2018)
Thông báo Số 2550/TB-SXD ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 1452 (22/02/2018)
Thông báo Số 1452/TB-SXD ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thôn...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 667 (24/01/2018)
Thông báo Số 667/TB-SXD ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 392 (24/01/2018)
Thông báo Số 392/TB-SXD ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông...Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập