Về việc liên quan đến đóng góp ý tưởng và quy trình tiếp nhận ý tưởng quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/07/2021

Quy hoạch phân khu Khu vực phía Tây Nam, thành phố Đà Nẵng TL 1/5000 vực phía TL 1/5000 20/06/2019

Quy hoạch phân khu Khu vực phía Tây Bắc TL 1/5000 20/06/2019

Quy hoạch phân khu Khu vực phía Đông Nam TL 1/5000 20/06/2019

Quy hoạch phân khu Khu vực Trung tâm, thành phố Đà Nẵng TL 1/5000 20/06/2019

Quy hoạch phân khu Khu vực phía Bắc sông Cu Đê TL 1/5000 20/06/2019

Quy hoạch phân khu Khu vực phía Tây đường cao tốc Đà Nẵng - Dung quất TL 1/5000 20/06/2019

Quy hoạch phân khu Khu vực phía Đông và bán đảo Sơn Trà TL 1/5000 20/06/2019

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 6 7 2 6 2 7 9
Đăng nhập