Quy hoạch mạng lưới nhà Sinh hoạt Cộng đồng Quận Ngũ hành Sơn 20/06/2019

Quy hoạch mạng lưới trạm BTS trên địa bàn TP Đà Nẵng 20/06/2019

Quy hoạch mạng lưới trường học quận Cẩm Lệ 20/06/2019

Mạng lưới thiết chế văn hóa cấp cơ sở trên địa bàn quận Thanh Khê 20/06/2019

Mạng lưới thiết chế văn hóa cấp cơ sở trên địa bàn quận Sơn Trà 20/06/2019

Mạng lưới thiết chế văn hóa cấp cơ sở trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn 20/06/2019

Mạng lưới thiết chế văn hóa cấp cơ sở trên địa bàn quận Liên Chiểu 20/06/2019

Mạng lưới thiết chế văn hóa cấp cơ sở trên địa bàn huyện Hòa Vang 20/06/2019

Mạng lưới thiết chế văn hóa cấp cơ sở trên địa bàn quận Hải Châu 20/06/2019

Mạng lưới thiết chế văn hóa cấp cơ sở trên địa bàn quận Cẩm Lệ 20/06/2019

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 8 1 6 1 6 2 7
Đăng nhập