Danh sách các trường hợp được thuê chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (tháng 9 năm 2018) (14/09/2018)
Ngày 11/9/2018, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3978/QĐ-UBND và Quyết định 4023/QĐ-UBND về vi...
Về việc chưa xem xét chuyển đổi khu vực bố trí thuê và chuyển đổi căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước. (24/08/2018)
Ngày 11/7/2018, Văn phòng UBND thành phố có Thông báo số 131/TB-VP về Kết luận của Chủ tịch Hội đồng...
Về việc liên quan đến việc mua nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở xã hội thu nhập thấp được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (08/08/2018)
THÔNG BÁO Về việc liên quan đến việc mua nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở xã hội thu nhập thấp đư...
Danh sách các trường hợp được thuê chung cư Nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (tháng 7 năm 2018) (04/08/2018)
Ngày 23/7/2018, UBND thành phố ban hành các Quyết định số 3144/QĐ-UBND; số 3145/QĐ-UBND; số 3146/QĐ...
Về việc xác nhận đối tượng mua NƠXH đợt 06 tại block C dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 (16/07/2018)
Ngày 10 tháng 7 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 6297/SXD-QLN về việ...
Về việc xác nhận đối tượng mua NƠXH đợt 05 tại block C dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 (07/07/2018)
Ngày 04 tháng 7 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 6095/SXD-QLN về việc xác ...
Về việc xác nhận đối tượng mua NƠXH đợt 03 tại block C dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 (15/06/2018)
Ngày 13 tháng 6 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 5351/SXD-QLN về việc xác ...
Danh sách các trường hợp được thuê chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (tháng 5 năm 2018) (04/06/2018)
Ngày 30/5/2018, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2177/QĐ-UBND về việc bố trí cho 80 hộ thuê ch...
Quy định về việc mua, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (04/06/2018)
Căn cứ theo quy định tại Luật Nhà ở 2014 và Khoản 4, 5, Điều 19, Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10...
Về việc xác nhận đối tượng mua nhà ở xã hội đợt 02 tại block C dự án cho ngươi thu nhập thấp tại Khu dân cư thấp tại Khu dân cư An Trung 2. (02/06/2018)
Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 4811/SXD-QLN về việc xác ...Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập