Về việc liên quan đến công tác quản lý, sử dụng chung cư trên địa bàn thành phố (02/11/2018)
Ngày 31 tháng 10 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 10161/SXD-QLN về v...
Ban hành Quy chế phối hợp về việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (31/10/2018)
Ngày 23 tháng 10 năm 2018, UBND thành phố đã có Quyết định số 4865/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế...
Về việc công tác quản lý đối với các hộ giải tỏa được bố trí thuê chung cư (27/10/2018)
Ngày 22/10/2018, UBND thành phố có Công văn số 8099/UBND-SXD về việc công tác quản lý đối với các hộ...
Danh sách các trường hợp được thuê chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (tháng 9 năm 2018) (14/09/2018)
Ngày 11/9/2018, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3978/QĐ-UBND và Quyết định 4023/QĐ-UBND về vi...
Về việc chưa xem xét chuyển đổi khu vực bố trí thuê và chuyển đổi căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước. (24/08/2018)
Ngày 11/7/2018, Văn phòng UBND thành phố có Thông báo số 131/TB-VP về Kết luận của Chủ tịch Hội đồng...
Về việc liên quan đến việc mua nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở xã hội thu nhập thấp được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (08/08/2018)
THÔNG BÁO Về việc liên quan đến việc mua nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở xã hội thu nhập thấp đư...
Danh sách các trường hợp được thuê chung cư Nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (tháng 7 năm 2018) (04/08/2018)
Ngày 23/7/2018, UBND thành phố ban hành các Quyết định số 3144/QĐ-UBND; số 3145/QĐ-UBND; số 3146/QĐ...
Về việc xác nhận đối tượng mua NƠXH đợt 06 tại block C dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 (16/07/2018)
Ngày 10 tháng 7 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 6297/SXD-QLN về việ...
Về việc xác nhận đối tượng mua NƠXH đợt 05 tại block C dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 (07/07/2018)
Ngày 04 tháng 7 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 6095/SXD-QLN về việc xác ...
Về việc xác nhận đối tượng mua NƠXH đợt 03 tại block C dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 (15/06/2018)
Ngày 13 tháng 6 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 5351/SXD-QLN về việc xác ...


Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập