Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại khối nhà B2 thuộc dự án Khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh (đợt 9) 25/05/2023

Thông báo mở bán nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (đợt 6) 05/05/2023

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại khối nhà B2 thuộc dự án Khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh (đợt 8) 05/05/2023

Thông báo mở bán nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (đợt 5) 26/04/2023

Thông báo mở bán nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-1 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (đợt 4) 17/04/2023

Xử lý thông tin phản ánh về việc nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 13/04/2023

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại khối nhà B2 thuộc dự án Khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh (đợt 7) 05/04/2023

Thông báo mở bán nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (đợt 4) 09/03/2023

Công khai kết quả xét duyệt, dự kiến bố trí thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đan... 23/02/2023

Hướng dẫn giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú khi nộp hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên đị... 17/02/2023

Điều chỉnh nội dung hướng dẫn thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố 03/02/2023

Thông tin các dự án nhà ở xã hội ngoài ngân sách nhà nước đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai 03/01/2023

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại khối nhà B2 thuộc dự án Khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh (đợt 6) 30/12/2022

Thông báo mở bán nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (đợt 2) 23/12/2022

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội tại khối nhà chung cư E2 thuộc dự án Khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh 19/12/2022

Thông báo về việc mở bán nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (đợt 1) 14/12/2022

Thông báo thông tin về các dự án nhà ở xác hội đang triển khai và hướng dẫn đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố 29/08/2022

Thông báo đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành chung cư 04/05/2019

Danh sách các trường hợp được thuê chung cư, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 03/05/2019

V/v thông báo đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư. 21/03/2019

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 8 1 2 8 1 9 9
Đăng nhập