Về việc xác nhận đối tượng mua NƠXH đợt 05 tại block C dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 (07/07/2018)
Ngày 04 tháng 7 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 6095/SXD-QLN về việc xác ...
Về việc xác nhận đối tượng mua NƠXH đợt 03 tại block C dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 (15/06/2018)
Ngày 13 tháng 6 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 5351/SXD-QLN về việc xác ...
Danh sách các trường hợp được thuê chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (tháng 5 năm 2018) (04/06/2018)
Ngày 30/5/2018, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2177/QĐ-UBND về việc bố trí cho 80 hộ thuê ch...
Quy định về việc mua, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (04/06/2018)
Căn cứ theo quy định tại Luật Nhà ở 2014 và Khoản 4, 5, Điều 19, Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10...
Về việc xác nhận đối tượng mua nhà ở xã hội đợt 02 tại block C dự án cho ngươi thu nhập thấp tại Khu dân cư thấp tại Khu dân cư An Trung 2. (02/06/2018)
Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 4811/SXD-QLN về việc xác ...
Về việc xác nhận đối tượng mua NƠXH đợt 01 tại block C dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 (24/05/2018)
Ngày 23 tháng 5 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 4496/SXD-CPXD về vi...
Về việc Bán nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại Chung cư 11 tầng Khu dân cư Phong Bắc (11CT02) (11/05/2018)
THÔNG BÁO Về việc Bán nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại Chung cư 11 tầng Khu dân cư Phong Bắc...
Danh sách các trường hợp được thuê chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (đợt 4 năm 2018) (09/04/2018)
Ngày 03/4/2018 và ngày 05/4/2018, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1351/QĐ-UBND và số 1377/QĐ-...
Về việc bán nhà ở xã hội tại Khối nhà C thuộc dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 (04/04/2018)
Ngày 03 tháng 4 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 2717/SXD-QLN về việc bán ...
Về việc bán nhà ở xã hội theo Đề án thí điểm thuộc sở hữu nhà nước (02/04/2018)
Ngày 30 tháng 3 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 2603/SXD-QLN về việc bán ...Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập