ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUY HOẠCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 - NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2023
Phùng Phú Phong Giám đốc 0236.3822905 phongpp@danang.gov.vn
Võ Tấn Hà Phó giám đốc 0236.3565524 havt@danang.gov.vn
.
Đinh Thế Vinh Phó giám đốc 0236.3822014 vinhdt@danang.gov.vn
Trần Văn Hoàng Phó giám đốc 0236.3822667 hoangtv1@danang.gov.vn
.
Lê Văn Tuấn Phó Giám đốc 0236.3822905 tuanlv@danang.gov.vn

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

2 0 2 5 3 2 5 3
Đăng nhập