Công bố Kết luận thanh tra tại UBND quận Cẩm Lệ (24/06/2019)
       Thực hiện Quyết định số 83/QĐ-SXD ngày 05/3/2019 của Giám đốc Sở Xây dựng...
Công bố Kết luận thanh tra tại UBND quận Ngũ Hành Sơn (18/03/2019)
Công bố Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành công tác quản lý đầu tư xây dựng tại công...
Công bố Kết luận thanh tra Dự án Nhà ở xã hội Khu dan cư Mân Thái (Nhà ở xã hội Nest Home) (14/01/2019)
       Công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành một số nội dung liên quan đến vi...
Về việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng năm 2019 (14/12/2018)
Ngày 10 tháng 12 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có Thông báo số 11505/TB-SXD về việc ti...
Công bố Kết luận thanh tra tại UBND quận Hải Châu (30/11/2018)
Ngày 19/11/2018, Sở Xây dựng đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 10572/KL-SXD của Giám đốc Sở...
Công bố Kết luận thanh tra tại UBND quận Sơn Trà (02/11/2018)
Công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học...
Công bố Kết luận thanh tra tại UBND quận Thanh Khê (18/08/2018)
Công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học...


Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập