Kế hoạch Phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 (07/09/2018)
Ngày 28 tháng 8 năm 2018, UBND thành phố Đà nẵng đã ban  hành Kế hoạch số 6731/KH-UBND Kế hoạc...
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp năm 2017 (12/04/2017)
Thực hiện Công văn số 727/STTTT-TTBCXB ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về...
Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2017 (11/01/2017)
Thực hiện Quyết định số 8511/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc b...
Kế hoạch Thực hiện Chương trình "thành phố 4 an" liên quan lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (30/12/2016)
Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 12862/KH-SXD&...
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 (28/12/2016)
Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 614/QĐ-SXD về việc giao chỉ t...
Kế hoạch số 536/KH-SXD ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây dựng về công tác phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật năm 2016 (06/05/2016)
Kế hoạch số 536/KH-SXD ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây dựng về công tác phổ biến tuyên truyền, ...
Kế hoạch thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" tại Sở Xây dựng (29/01/2015)
Kế hoạch số 63/KH-SXD ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Kế hoạch thực hiện...


Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập