Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 của ngành Xây dựng Đà Nẵng 05/05/2019

Kế hoạch Phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 17/09/2018

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 07/03/2018

Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2017 07/03/2018

Kế hoạch Thực hiện Chương trình "thành phố 4 an" liên quan lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 26/04/2017

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp năm 2017 12/04/2017

Báo cáo số 1010/BC-SXD Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Kế hoạch kiinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2015 và Kế hoạch phát triẻn kinh tế - xã hội gi... 20/02/2017

Báo cáo số 697/BC-SXD ngày 14/7/2015 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách ... 20/02/2017

Kế hoạch số 01/KH-UB ngày 03/02/2016 của Uỷ Ban BCĐB Quốc hội Khóa XIV & Đại Biểu HĐND TPĐN triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV... 06/05/2016

Kế hoạch số 536/KH-SXD ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây dựng về công tác phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật năm 2016 06/05/2016

Kế hoạch thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" tại Sở Xây dựng 29/01/2015

Kế hoạch số 63/KH-SXD ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Kế hoạch thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" tại Sở Xây dựng.

Kế hoạch Tổ chức triển khai "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" 29/01/2015

Kế hoạch 190/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015 của UBDN thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Tổ chức triển khai "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015".

Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Sở Xây dựng giai đoạn 2013-2015 19/02/2014

Kế hoạch Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ công chức, viên... 19/02/2014

Giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2013 25/01/2014

Danh mục các dự án đầu tư XDCB năm 2014 giao cho các đơn vị trực thuộc 25/01/2014

Giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2014 25/01/2014

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 6 9 5 0 6 3 8
Đăng nhập