Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 của ngành Xây dựng Đà Nẵng 12/04/2023

Kế hoạch Chuyển đổi số tại cơ quan Sở Xây dựng năm 2023 10/04/2023

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023 tại Cơ quan Sở Xây dựng 05/04/2023

Quyết định phê duyệt Danh mục chương trình, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2023 21/03/2023

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố năm 2023 21/03/2023

Thông báo triển khai Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 26/10/2022 của UBND thành phố 08/12/2022

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm máy quét khổ lớn A0 và chân đỡ máy 14/09/2022

Thông báo triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue và bệnh do vi rút Zika trên địa bàn thành phố 28/07/2022

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nhiệm vụ: Đề án tái thiết, chỉnh trang, phát triển đô thị trung tâm thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023 ... 27/06/2022

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Mở rộng tủ điện điều khiển chiếu sáng trung tâm trên địa bàn thành phố Đa 20/06/2022

Thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức tại Ban Nghĩa trang trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng năm 2022 03/06/2022

KẾ HOẠCH Về việc xét tuyển viên chức của Ban Nghĩa trang, trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng năm 2022 16/05/2022

Thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức tại Ban Nghĩa trang trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng năm 2021 14/06/2021

Thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức của Ban Nghĩa trang trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng năm 2021 03/06/2021

Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025 27/11/2020

Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 của ngành Xây dựng Đà Nẵng 05/05/2019

Kế hoạch Phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 17/09/2018

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 07/03/2018

Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2017 07/03/2018

Kế hoạch Thực hiện Chương trình "thành phố 4 an" liên quan lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 26/04/2017

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 8 1 6 3 6 0 0
Đăng nhập