Giới thiệu
Người đăng tin: Sở Xây dựng Ngày đăng tin: 19/07/2019 Lượt xem: 4005

VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 1997 của UBND thành phố Đà Nẵng; là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tành phố Đà Nẵng, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, chất thải rắn trong đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao); phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.
 
Thực hiện Thông tư Liên tịch số 20/2008/TTLT-BNV-BXD ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Liên tịch Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước ngành Xây dựng tại địa phương, Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính và quản lý công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý, Quyết định số 6026/QĐ-UBND  ngày 05 tháng 9 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã trình và được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt cơ cấu tổ chức gồm 10 phòng, ban sau:
 
1. Ban Giám đốc Sở Xây dựng
2. Văn phòng Sở Xây dựng;
3. Phòng Quy hoạch, kiến trúc và Phát triển đô thị.
4. Phòng Cấp phép xây dựng;  
5. Phòng Hạ tầng kỹ thuật; 
6. Phòng Quản lý Các hoạt động xây dựng;
7. Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản;
8. Phòng Quản lý chất lượng xây dựng;
9. Thanh tra Sở Xây dựng; 

 VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Hiện nay toàn ngành có 8 đơn vị trực thuộc, trong đó có 3 doanh nghiệp nhà nước, 4 đơn vị sự nghiệp và Văn phòng Sở, với cán bộ CNVC và lao động gần 2.000 người.

Cơ quan Sở có 90 người, 02 Tiến sĩ, 21 Thạc sĩ và 58 có trình độ Kiến trúc sư, Kỹ sư, cử nhân các loại.
 
Đảng bộ Sở Xây dựng có 20 chi bộ trực thuộc với 290 đảng viên; Công đoàn ngành Xây dựng có gần 2.000 đoàn viên và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
 
Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, Sở Xây dựng luôn Bộ Xây dựng UBND thành phố tặng Cờ Thi đua xuất sắc, đặc biệt năm 2011 được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3; 2004 và 2012 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua dẫn đầu. Các đơn vị trực thuộc ngành cũng đã được Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng 01 Huân chương lao động hạng I, 01 Huân chương lao động hạng nhì, 10 Huân chương lao động hạng III cho tập thể và cá nhân, 01 chiến sĩ thi đua toàn quốc và một số bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân.

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

2 0 3 1 4 6 2 2
Đăng nhập