Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tháng 12, quý IV và năm 2022 30/12/2022

Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tháng 11 năm 2022 28/12/2022

Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tháng 10 năm 2022 01/12/2022

Thông báo về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 9 và quý III năm 2022 01/11/2022

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8 năm 2022 10/10/2022

Thông báo tạm ngừng công bố giá vật liệu xây dựng đợt 4 năm 2022 13/09/2022

Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và Quý II năm 2022 05/08/2022

Thông báo tạm ngừng công bố gí vật liệu xây dựng đợt 3 năm 2022 15/07/2022

Thông báo tạm ngừng công bố giá vật liệu xây dựng đợt 2 năm 2022 14/07/2022

Công bố giá xi măng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà Nẵng tháng 4 năm 2022 18/05/2022

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 7 4 6 9 1 6 9
Đăng nhập