Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và Quý I năm 2022 16/05/2022

Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01 đến tháng 12, Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV và năm 2021 05/01/2022

Quyết định công bố Giá thép và giá cát trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà Nẵng tháng 4 và tháng 5 năm 2021 21/06/2021

Quyết định về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và Quý IV năm 2020 02/03/2021

Quyết định về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý III năm 2020 26/11/2020

Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng tại thành phố Đà Nẵng quý III năm 2020 22/10/2020

Quyết định về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6, và Quý II năm 2020 04/09/2020

Hướng dẫn công bố giá vật liệu xây dựng theo định kỳ hàng quý 15/07/2020

Chỉ số giá xây dựng tại thành phố Đà Nẵng tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý IV và năm 2019 19/02/2020

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 07, tháng 08, tháng 09, Quý III năm 2019 26/12/2019

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 5 7 7 6 0 9 7
Đăng nhập