Công bố giá Vật liệu xây dựng từ năm 2014 trở về trước trong chuyên mục Văn bản pháp quy

Công bố giá Công bố giá

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Tên công bố Thời điểm Loại vật liệu Tải về
1 8725 Sở Xây dựng Công bố giá Vật tư nước quý III 2019 Quý III năm 2019 Vật tư nước Tải về
2 8725 Sở Xây dựng Công bố giá Vật tư điện quý III năm 2019 Quý III năm 2019 Vật tư điện Tải về
3 8725 Sở Xây dựng Công bố giá VLXD quý III năm 2019 Quý III năm 2019 Vật liệu xây dựng Tải về
4 8725 Sở Xây dựng Công bố giá vật liệu trong lĩnh vực xây dựng tại TP ĐN quý III năm 2019 Quý III năm 2019 Vật liệu xây dựng Tải về
5 5534 Sở Xây dựng Công bố giá VLXD quý II năm 2019 Quý II năm 2019 Vật liệu xây dựng Tải về
6 5534 Sở Xây dựng Công bố giá VT điện quý II năm 2019 Quý II năm 2019 Vật tư điện Tải về
7 5534 Sở Xây dựng Công bố giá VT nước quý II năm 2019 Quý II năm 2019 Vật tư nước Tải về
8 2661 Sở Xây dựng Công bố giá VLXD quý I năm 2019 Quý I năm 2019 Vật liệu xây dựng Tải về
9 2661 Sở Xây dựng Công bố giá VT điện quý I năm 2019 Quý I năm 2019 Vật tư điện Tải về
10 2661 Sở Xây dựng Công bố giá VT nước quý I năm 2019 Quý I năm 2019 Vật tư nước Tải về

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập