Công bố giá Vật liệu xây dựng từ năm 2014 trở về trước trong chuyên mục Văn bản pháp quy

Công bố giá Công bố giá

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Tên công bố Thời điểm Loại vật liệu Tải về
1 454 Sở Xây dựng Công bố giá vật tư nước quý IV năm 2021 Quý IV năm 2021 Vật tư nước Tải về
2 454 Sở Xây dựng Công bố giá vật tư điện quý IV năm 2021 Quý IV năm 2021 Vật tư điện Tải về
3 454 Sở Xây dựng Công bố giá VLXD quý IV năm 2021 Quý IV năm 2021 Vật liệu xây dựng Tải về
4 454 Sở Xây dựng Công bố giá vật liệu trong lĩnh vực xây dựng quý IV năm 2021 Quý IV năm 2021 Vật liệu xây dựng Tải về
5 7930 Sở Xây dựng Công bố giá vật tư nước quý III năm 2021 Quý III năm 2021 Vật tư nước Tải về
6 7930 Sở Xây dựng Công bố giá vật tư điện quý III năm 2021 Quý III năm 2021 Vật tư điện Tải về
7 7930 Sở Xây dựng Công bố giá VLXD quý III năm 2021 Quý III năm 2021 Vật liệu xây dựng Tải về
8 7930 Sở Xây dựng Công bố giá vật liệu trong lĩnh vực xây dựng quý III năm 2021 Quý III năm 2021 Vật liệu xây dựng Tải về
9 5543/SXD-QLXD Sở Xây dựng Công bố giá vật liệu trong lĩnh vực xây dựng quý II/2021 (điều chỉnh) Quý II năm 2021 Vật liệu xây dựng Tải về
10 5343 Sở Xây dựng Công bố giá vật tư điện quý II năm 2021 Quý II năm 2021 Vật tư điện Tải về

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập