Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và Quý I năm 2023 05/05/2023

Thông báo hướng dẫn công bố giá vật liệu xây dựng theo định kỳ hàng tháng 18/04/2023

Thông báo tạm ngừng công bố giá vật liệu xây dựng đợt 2 năm 2023 11/04/2023

Công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022 10/02/2023

Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tháng 12, quý IV và năm 2022 30/12/2022

Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tháng 11 năm 2022 28/12/2022

Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tháng 10 năm 2022 01/12/2022

Thông báo về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 9 và quý III năm 2022 01/11/2022

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8 năm 2022 10/10/2022

Thông báo tạm ngừng công bố giá vật liệu xây dựng đợt 4 năm 2022 13/09/2022

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 8 1 3 4 5 7 4
Đăng nhập