Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 08 năm 2023 02/06/2023

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 07 năm 2023) 15/05/2023

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 06 năm 2023) 21/04/2023

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 05 năm 2023) 04/04/2023

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 04 năm 2023) 20/03/2023

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 03 năm 2023) 28/02/2023

Cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động lĩnh vực thiết kế công trình Đường dây và trạm biến áp 16/01/2023

Thông báo liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 10/06/2022

Bảng tổng hợp các lĩnh vực hoạt động của các tổ chức đã được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đến tháng 10 năm 2021 06/03/2022

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 8 1 5 0 0 0 7
Đăng nhập