Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 3 năm 2023 29/11/2023

Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 3 năm 2023 07/11/2023

Phê duyệt kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 năm 2023 18/09/2023

Phê duyệt kết quả thi lại kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2023 18/09/2023

Thông báo tổ chức thi lại kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2023 08/08/2023

Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 năm 2023 08/08/2023

Phê duyệt kết quả thi kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2023 29/06/2023

Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2023 23/05/2023

Thông báo tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ môi giới bất động sản năm 2023 12/04/2023

Quyết định phê duyệt kết quả thi lại ký thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 27/12/2022

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký ủy quyền tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại thành phố Đà Nẵng năm 2023 23/12/2022

Thông báo tổ chức thi lại kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 và đợt 2 năm 2022 29/11/2022

Quyết định phê duyệt kế quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 năm 2022 08/11/2022

Thông báo về việc điều chỉnh địa điểm thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 năm 2022 05/10/2022

Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 năm 2022 26/09/2022

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

2 0 4 0 5 7 9 5
Đăng nhập