Thông báo sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2023 25/04/2023

Quyết định phê duyệt cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với các cá nhân có kết quả sát hạch "Đạt" trong đợt sát hạch ngày 04/3/2023 (đợt ... 04/04/2023

Quyết định phê duyệt cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc (đợt 03 năm 2023) 04/04/2023

Thông báo sát hoạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 01 năm 2023 01/03/2023

Thông báo sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 06 năm 2022 23/12/2022

Thông báo sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 25/10/2022

Thông báo sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 04 năm 2022 24/08/2022

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 03 năm 2022 28/06/2022

Thông báo liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 10/06/2022

THÔNG BÁO Về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 02 năm 2022 18/05/2022

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đến tháng 6 năm 2021) 06/03/2022

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 8 1 6 0 6 8 0
Đăng nhập