Hướng dẫn công bố giá vật liệu xây dựng theo định kỳ hàng quý (15/07/2020)
Quản lý hoạt động Xây dựng - Trang Nguyện
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 07, tháng 08, tháng 09, Quý III năm 2019 (26/12/2019)
Ngày 18 tháng 12 năm 2019 Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 378/QĐ-SXD về việ...
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 04, tháng 05, tháng 06, Quý II năm 2019 (21/08/2019)
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 04, tháng 05, tháng 06, Quý II năm 2019 File Pdf  Quyết định...
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 03, Quý I năm 2019 (09/07/2019)
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 03, Quý I năm 2019
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2018 (13/02/2019)
Ngày 31 tháng 01 năm 2019, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-SXD v...
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2018 (10/11/2018)
Ngày 08 tháng 11 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 316/QĐ-SXD về vi...
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2018 (06/09/2018)
Ngày 04 tháng  9 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 237/QĐ...
Về việc tạm ngừng công bố giá vật liệu xây dựng đợt 3 (12/07/2018)
Ngày 11 tháng 7 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 6357/SXD-KTXD về vi...
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2018 (26/05/2018)
Ngày 24 tháng  5 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-SXD ...Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Lê Tùng Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập