Công bố giá Công bố giá

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Tên công bố Thời điểm Loại vật liệu Tải về
1 2363 Sở Xây dựng Công bố giá vật tư nước quý I năm 2022 Quý I năm 2022 Vật tư nước Tải về
2 2363 Sở Xây dựng Công bố giá vật tư Điện quý I năm 2022 Quý I năm 2022 Vật tư điện Tải về
3 2363 Sở Xây dựng Công bố giá VLXD quý I năm 2022 Quý I năm 2022 Vật liệu xây dựng Tải về
4 2363 Sở Xây dựng Công bố giá vật liệu trong lĩnh vực xây dựng quý I năm 2022 Quý I năm 2022 Vật liệu xây dựng Tải về
5 454 Sở Xây dựng Công bố giá vật tư nước quý IV năm 2021 Quý IV năm 2021 Vật tư nước Tải về
6 454 Sở Xây dựng Công bố giá vật liệu trong lĩnh vực xây dựng quý IV năm 2021 Quý IV năm 2021 Vật liệu xây dựng Tải về
7 454 Sở Xây dựng Công bố giá vật tư điện quý IV năm 2021 Quý IV năm 2021 Vật tư điện Tải về
8 7930 Sở Xây dựng Công bố giá vật tư nước quý III năm 2021 Quý III năm 2021 Vật tư nước Tải về
9 7930 Sở Xây dựng Công bố giá vật tư điện quý III năm 2021 Quý III năm 2021 Vật tư điện Tải về
10 7930 Sở Xây dựng Công bố giá VLXD quý III năm 2021 Quý III năm 2021 Vật liệu xây dựng Tải về

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 6 1 6 7 9 1 8
Đăng nhập