Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 03, Quý I năm 2019 (09/07/2019)
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 03, Quý I năm 2019
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2018 (13/02/2019)
Ngày 31 tháng 01 năm 2019, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-SXD v...
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2018 (10/11/2018)
Ngày 08 tháng 11 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 316/QĐ-SXD về vi...
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2018 (06/09/2018)
Ngày 04 tháng  9 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 237/QĐ...
Về việc tạm ngừng công bố giá vật liệu xây dựng đợt 3 (12/07/2018)
Ngày 11 tháng 7 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 6357/SXD-KTXD về vi...
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2018 (26/05/2018)
Ngày 24 tháng  5 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-SXD ...
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý VI năm 2017 (12/04/2018)
Ngày 10 tháng  4 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số3048/QĐ-SXD ...
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2017 (12/04/2018)
Ngày 10 tháng  4 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số3048/QĐ-SXD ...
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2017 (12/04/2018)
Ngày 10 tháng  4 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số3048/QĐ-SXD ...
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2017 (12/04/2018)
Ngày 10 tháng  4 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số3048/QĐ-SXD ...Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập