Công bố giá Công bố giá

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Tên công bố Thời điểm Loại vật liệu Tải về
1 3208/SXD-QLXD Sở Xây dựng Vật liệu xây dựng tháng 4/2023 Tháng 4/2023 Vật liệu xây dựng Tải về
2 3208/SXD-QLXD Sở Xây dựng Vật tư điện tháng 4/2023 Tháng 4/2023 Vật tư điện Tải về
3 3208/SXD-QLXD Sở Xây dựng Vật tư nước tháng 4/2023 Tháng 4/2023 Vật tư nước Tải về
4 2415/SXD-QLXD Sở Xây dựng Vật liệu xây dựng tháng 3/2023 Tháng 3/2023 Vật liệu xây dựng Tải về
5 2415/SXD-QLXD Sở Xây dựng Vật tư điện tháng 3/2023 Tháng 3/2023 Vật tư điện Tải về
6 2415/SXD-QLXD Sở Xây dựng Vật tư nước tháng 3/2023 Tháng 3/2023 Vật tư nước Tải về
7 1463/SXD-QLXD Sở Xây dựng Vật liệu xây dựng tháng 02/2023 Tháng 02/2023 Vật liệu xây dựng Tải về
8 1463/SXD-QLXD Sở Xây dựng Vật tư điện tháng 02/2023 Tháng 02/2023 Vật tư điện Tải về
9 1463/SXD-QLXD Sở Xây dựng Vật tư nước tháng 02/2023 Tháng 02/2023 Vật tư nước Tải về
10 810/SXD-QLXD Sở Xây dựng Vật tư nước tháng 01/2023 Tháng 01/2023 Vật tư nước Tải về

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 8 1 4 9 4 7 5
Đăng nhập