Thông báo khuyến khích ưu tiên sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng 13/04/2023

Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 27/03/2023

Khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của Sở Xây dựng năm 2023 06/03/2023

Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg về phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021... 14/02/2023

Công bố kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng năm 2023 10/02/2023

Tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/01/2023

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 22/12/2022

Công bố kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng năm 2022 05/12/2022

Thông báo giới thiệu Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 14/11/2022

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2022 10/06/2022

Thông báo về việc khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của Sở Xây dựng năm 2022 02/05/2022

Thông báo về việc rút ngắn thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuy... 11/12/2021

Về việc bãi bỏ, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 07/12/2021

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 04/10/2021

Thông báo về việc khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của Sở Xây dựng năm 2021 21/08/2021

Thông báo khuyến khích thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng trong thời điểm chống dịch Covid 19 22/07/2021

Thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 22/07/2021

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 21/07/2021

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 06/04/2021

Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 05/04/2021

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 8 1 2 8 1 2 8
Đăng nhập