Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 22/12/2022

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2022 10/06/2022

Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 22/02/2022

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 21/07/2021

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 17/03/2020

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và định hướng nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 07/03/2018

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2017 07/03/2018

Báo cáo triển khai thực hiện Chương trình 4 an"An sinh xã hội" tuần 1+2 tháng 5/2017 24/05/2017

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp năm 2017 12/04/2017

Báo cáo số 4855/BC-SXD ngày 20/6/2016 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 20/02/2017

Báo cáo số 1010/BC-SXD Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Kế hoạch kiinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2015 và Kế hoạch phát triẻn kinh tế - xã hội gi... 20/02/2017

Báo cáo số 697/BC-SXD ngày 14/7/2015 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách ... 20/02/2017

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch phát triển giai đoạn 2016-2020 07/03/2016

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Xây dựng năm 2015 02/03/2016

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Xây dựng 6 tháng đầu năm 2015 02/03/2016

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2014 12/02/2015

Sở Xây dựng kính báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2014

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Xây dựng năm 2014 12/02/2015

Sở Xây dựng kính báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Xây dựng năm 2014

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch 05 năm 2011-2015 và xây dựng kế hoạch 05 năm 2016-2020 của ngành Xây dựng 10/02/2015

Công khai thông tin về Chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản, Định giá bất động sản đã được cấp (1/1/2013 đến 14/2/2014) 21/02/2014

Danh sách Nhà ở xã hội và Nhà ở thương mại có diện tích < 70m2, giá bán < 15 triệu đồng/m2 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/02/2014

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 8 1 4 9 3 8 6
Đăng nhập