Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (17/03/2020)
Ngày 24 tháng 12 năm 2019 Sở Xây dựng đã ban hành báo cáo số 10169/BC-SXD, báo cáo tình hình thực h...
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và định hướng nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 (31/10/2017)
Ngày 30 tháng 10 năm 2017, Sở Xây dựng đã ban hành báo cáo số 9787/BC-SXD Báo cáo tình hình phát tr...
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2017 (27/06/2017)
Ngày 26 tháng 6 năm 2016, Sở Xây dựng đã ban hành báo cáo số 8589/BC-SXD Báo cáo thực hiện nhiệm vụ...
Báo cáo triển khai thực hiện Chương trình 4 an"An sinh xã hội" tuần 1+2 tháng 5/2017 (24/05/2017)
Ngày 17 tháng 5 năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Báo cáo số 76/BC-SLĐTBXH báo cá...
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp năm 2017 (12/04/2017)
Thực hiện Công văn số 727/STTTT-TTBCXB ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về...
Báo cáo số 4855/BC-SXD ngày 20/6/2016 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 (25/06/2016)
Ngày 20/6/2016, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng có Báo cáo số 4855/BC-SXD Báo cáo Tình hình thực...
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Xây dựng năm 2015 (04/11/2015)
Thực hiện Công văn số 306/HĐND-KTNS ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵn...
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Xây dựng 6 tháng đầu năm 2015 (25/06/2015)
Thực hiện Công văn số 273/HĐND-KTNS ngày 09/6/2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố v/v g...
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Xây dựng năm 2014 (23/12/2014)
Sở Xây dựng kính báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Xây dựng năm 2014


Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập