Thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức tại Ban Nghĩa trang trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng năm 2021 (14/06/2021)
File Word mẫu đăng ký, link download: Đính kèm theo Văn phòng Sở Xây dựng - Trương Thị Thắm &nbs...
Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch ứng phó và khắc phục bão đối với hệ thống cây xanh công cộng thành phố Đà Nẵng năm 2020 (26/09/2020)
File pdf: Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng File pdf:&...
Ban hành Quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (31/10/2018)
Ngày 29 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND Ban hành ...
Ban hành Quy chế phối hợp về việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (31/10/2018)
Ngày 23 tháng 10 năm 2018, UBND thành phố đã có Quyết định số 4865/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế...
Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (04/10/2018)
Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-UBND Ba...
Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng (21/08/2018)
Ngày 20 tháng 8 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có thông báo số 7650/TB-SXD về việc Công...
Về việc đẩy mạnh triển khai tiếp nhận hồ sơ,trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (16/08/2018)
Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông tành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 183...Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập