Đơn vị kiểm định chất lượng
 
Danh sách các tổ chức kiểm định, tổ chức chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
(Theo quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 của Bộ Xây dựng)
 
STT
Tên tổ chức kiểm định, tổ chức chứng nhận
Tên phòng thí nghiêm
Hoạt động kiểm định, chứng nhận
Ghi chú
1
Tên đơn vị: Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Đà Nẵng
Địa chỉ: 109 Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Tên PTN: Phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Đà Nẵng - Sở Xây dựng
Mã hiệu: LAS-XD 520
Kiểm định: chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng công trình xây dựng.
 
2
Tên đơn vị: Trung tâm kỹ thuật đường bộ 5
Địa chỉ: 59B Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Tên PTN: Trung tâm kỹ thuật đường bộ 5
Mã hiệu: LAS-XD 73
Kiểm định: chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng công trình giao thông (cầu, đường bộ)
 
3
Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng
Địa chỉ: 21 Trần Quốc Toản, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Tên PTN: Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng.
Mã hiệu: LAS-XD 83
Kiểm định: chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng công trình xây dựng.
Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
 
4
Tên đơn vị: Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Xây dựng Toàn Chính
Địa chỉ: 285 Nguyễn Chí Thanh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Tên PTN: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và cơ lý đất thuộc Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Xây dựng Toàn Chính.
Mã hiệu: LAS-XD 487
Kiểm định: chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng công trình xây dựng.
Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

 


Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập