Organization structure
Người đăng tin: Sở Xây dựng Ngày đăng tin: 11/02/2015 Lượt xem: 8


DANANG CONSTRUCTION DEPARTMENT

Address: 12-13th Floor, Danang Administration Center, 24 Tran Phu St., Danang City

Phone: 84.236.3.822.134 Fax 84.236.3828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

License: 86/GP-TTDT; Dated: April-27, 2010

Ministry of Information and Communications

Đăng nhập