Contact us
Người đăng tin: Sở Xây dựng Ngày đăng tin: 11/02/2015 Lượt xem: 23

Danang Construction Department

Address: 12-13th Floor, Danang Administration Center, 24 Tran Phu St., Danang City
Phone: 84.236.3.822.134  Fax 84.236.3828.587
Email: sxd@danang.gov.vn

 

#

 FULL NAME

POSITION

EMAIL
(…@danang.gov.vn )

PHONE
(0511…)

I

HEADS OF DEPARTMENT

 

 

 

1

Phạm Việt Hùng

Director

hungpv5

3822667

2

Nguyễn Văn Chương

Deputy Director

chuongnv

 3871835

3

Vũ Quang Hùng

Deputy Director

hungvq

3822905

4

Lê Tùng Lâm

Deputy Director

lamlt

3822014

5

Nguyễn Văn Tâm

Deputy Director

tamnv

 3817118

II

ADMINISTRATIVE OFFICE

 

 

 

6

Nguyễn Văn Nam

Manager

namnv2

3822134

7

Nguyễn Ngôn

Deputy Manager

ngonn

3821318

8

Lê Hồng Thu

Deputy Manager

thulh

3822134

9

Đỗ Thanh Hải

Guardian

haidt2

3565524

10

Hồ Văn Hiền

Driving

hienhv

3565524

11

Nguyễn Kim Bảo

Driving

baonk

3565524

12

Võ Thị Quỳnh Hoa

Officer

hoavtq

3565524

13

Nguyễn Đức Lâm

Officer

lamnd2

3565524

14

Hồ Thị Mỹ Ngọc

Officer

ngochtm

3565524

15

Nguyễn Hữu Quang

Officer

quangnh

3821318

16

Đỗ Lan Hương

Officer

huongdl

3822134

17

Lê Văn Hiệu

Officer

hieulv

3561817

18

Phạm Thị Lương

Officer

luongpt

3561817

19

Tôn Trang Nguyện

Officer

nguyentt

3561817

20

Nguyễn Cửu Nam

Officer

namnc

2217134

 

Phòng Tiếp Dân

 

tiepdan.sxd

 3561817

III

FINANCIAL ACCOUNTING DIVISION 

 

 

21

Lê Đức Quý

Manager

quyld

3561362

22

Nguyễn Thị Ái Khuyên

Officer

khuyennta

3561362

23

Phạm Tại

Officer

taip

3561362

24

Nguyễn Thị Mỹ Trân

Officer

tranntm

3561362

25

Phạm Thị Lệ Dung

Officer

dungptl

3561362

IV

CONSTRUCTION QUALITY MANAGEMENT DIVISION

 

 

26

Trần Văn Thông

Manager

thongtv4

3826779

27

Nguyễn Đức Lợi

Deputy Manager

loind

3826779

28

Phạm Tăng Xuân Hòa

Officer

hoaptx

3826779

29

Trần Thị Kim Huế

Officer

huettk

3826779

30

Bùi Thị Thu Thủy

Officer

thuybtt2

3826779

V

CONSTRUCTION ACTIVITY MANAGEMENT DIVISION

 

 

31

Phan Văn Kiện

Manager

kienpv

3826375

32

Trương Tiên Phong

Deputy Manager

phongtt

3562566

33

Đặng Khánh An

Deputy Manager

andk

3826375

34

Lê Mai Anh

Officer

anhlm

3562566

35

Phan Văn Hiệp

Officer

hieppv

3562566

36

Ngô Quốc Hưng

Officer

hungnq4

3562566

37

Lê Văn Tuấn

Officer

tuanlv

3826375

38

Lê An Duy

Officer

duyla

3826375

39

Phùng Thị Hồng Nhung

Officer

nhungpth

3826375

 

Phòng Thông Tin QLý XD 

thongtinqlxd

 3826375

VI

URBAN PLANNING MANAGEMENT DIVISION

 

 

40

Bùi Huy Trí

Manager

tribh

3822435

41

Nguyễn Hữu Sỹ

Deputy Manager

synh

3822435

42

Lê Đức Yên

Deputy Manager

yenld

3822435

43

Trương Minh Hoàng

Officer

hoangtm

3822435

44

Huỳnh Thị Bích Hồng

Officer

honghtb

3822435

45

Trần Thanh Nghị

Officer

nghitt

3822435

46

Võ Văn Ngọc

Officer

ngocvv

3822435

47

Phùng Phú Phong

Officer

phongpp

3822435

48

Nguyễn Sông Thoa

Officer

thoans

3822435

49

Trần Đình Tùng

Officer

tungtd

3822435

50

Nguyễn Thị Yến Nhi

Officer

 nhinty

3822435

VII

URBAN ARCHITECHTURE MANAGEMENT DIVISION

 

 

51

Trương Văn Ngọc

Manager

ngoctv

3822106

52

Trần Phước Hòa Bình

Deputy Manager

binhtph

3822106

53

Huỳnh Tấn Cường

Deputy Manager

cuonght

3822106

54

Nguyễn Thành Tiến

Deputy Manager

tiennt2

3822435

55

Nguyễn Hữu Chí

Officer

chinh2

3822106

56

Mai Thị Thu Hằng

Officer

hangmtt

3822106

57

Nguyễn Hồng Kỳ

Officer

kynh

3822106

58

Hoàng Nguyên Trung

Officer

trunghn1

3822106

59

Nguyễn Văn Quốc

Officer

quocnv1

3822106

60

Phạm Văn Bình

Officer

binhpv

3822106

61

Trang Văn Tích

Officer

tichtv

3822106

 

Cấp Phép Xây Dựng

 

cpxd

 3822106

VIII

URBAN ARCHITECHTURE MANAGEMENT DIVISION

 

 

62

Nguyễn Hải Đường

Manager

duongnh

3565538

63

Phạm Thị Xuân

Deputy Manager

xuanpt

3565538

64

Trần Viết Dũng

Deputy Manager

dungtv6

3565538

65

Trần Phú Lịch

Deputy Manager

lichtp

3565538

66

Trần Duy Linh

Officer

linhtd

3565538

67

Trương Hoài Nam

Officer

namth1

3565538

68

Võ Chí Quang

Officer

quangvc

3565538

69

Nguyễn Đức Bình

Officer

binhnd1

3565538

70

Huỳnh Minh Tuấn

Officer

tuanhm

3565538

IX

HOUSING MANAGEMENT DIVISION

 

 

 

71

Bùi Văn Bốn

Manager

bonbv

3565539

72

Trần Văn Quảng

Deputy Manager

quangtv

3565539

73

Mai Thị Thùy Linh

Deputy Manager

linhmtt

3565539

74

Nguyễn Việt Uyên

Officer

uyennv1

3565539

75

Mai Thị Minh Yên

Officer

yenmtm2

3565539

X

INSPECTION UNIT

 

 

 

76

Trần Văn Dũng

Chánh Thanh tra

dungtv

3561694

77

Tống Phúc  Ánh

Phó Chánh Thanh tra

anhtp

3561694

78

Nguyễn Quang Hưng

Phó Chánh Thanh tra

hungnq2

3561694

79

Nguyễn Quang Thông

Đội trưởng Đội Thanh tra cơ động

thongnq

3561694

80

Nguyễn Thanh Thảo

Đội phó Đội Thanh tra cơ động

thaont4

3561694

81

Trần Quỳnh Nga

Officer

ngatq

3561694

82

Huỳnh Thị Mỹ Phương

Officer

phuonghtm

3561694

83

Châu Nhật Quang

Officer

quangcn

3561694

84

Nguyễn Chí Thành

Officer

thanhnc11

3561694

85

Lương Văn Vinh

Officer

vinhlv1

3561694

86

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Officer

dungntn2

3561694

87

Trần Duy Sơn

Officer

sontd2

3561694

XI

CONSTRUCTION ECONOMY DIVISION

88

Nguyễn Quang Thuận

Manager

thuannq

3562566

89

Trần Thị Hoa Mai

Deputy Manager

maitth

3562566

90

Võ Tấn Hà

Deputy Manager

havt

3562566

91

Nguyễn Thị Lệ Quyên

Officer

quyenntl

3562566

92

Trần Đình Khanh

Officer

khanhtd1

3562566

93

Nguyễn Kim Tín

Officer

tinnk

3562566

XI

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG

 

 

94

Lê Thị Hồng

Phó Chủ tịch

honglt2

3562843

95

Võ Anh Dũng

Officer

dungva

3562843

 

 

SUBORDINATE UNITS:
 
1. Urban Planning Institute
- Address: 165 Trần Phú Đà Nẵng
- Phone: 0511.3871835.  Fax: 0511.3892995.
- Director: Thái Ngọc Trung.
 
2. Construction's Technical Advice Center
- Address: 107 Lê Sát - Đà Nẵng
- Phone: 0511.3621925.  Fax: 0511.3621927.
- Director: Lê Thuận.
 
3. Construction's Quality Inspection Center
- Address: 109 Lê Sát - Đà Nẵng
- Phone: 0511. 3699889.  Fax: 0511.3699889.
- Director: Lê Hòa
 
4. Danang Urban Development Projects Management Unit
- Address: 06 Nguyễn Du, Đà Nẵng
- Phone: 0511.3887417.  Fax: 0511.3889553.
- Director: Nguyễn Văn Huynh.
 
5. Bach Dang Dong's Project Management Unit
- Address: 774 Ngô Quyền Đà Nẵng
- Phone: 0511.3944114.  Fax: 0511.3944114.
- Director: Võ Tiến Dũng
 
6Resetilement Project Management Unit
- Address: 06 Nguyễn Du Đà Nẵng
- Phone: 0511.3572673.  Fax: 0511.3572673.
- Director: Đỗ Sỹ Bình
 
7. Project Management Unit
- Address: 01 Thanh Long  Đà Nẵng
- Phone: 0511.3817118.  Fax: 0511.3817118.
              thuongtruc@cpmdanang.vn
- Director: Nguyễn Văn Tâm
 
8.Danang Water Proving Limited Company
- Address: Xô Viết Nghệ Tĩnh
- Phone: 0511.3696632.  Fax: 0511.3697222.
- Director: Nguyễn Trường Ảnh
 
9. Construction Material, Constructing and Housing Business Single-Share Holder Limited Company
- Address: 162 Phan Chu Trinh Đà Nẵng
- Phone: 0511.3816643.  Fax: 0511.3561651.
- Director: Trần Phước Tuấn
 
10. Công ty TNHHMTV VLXD-Xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng
- Address: 158 Nguyễn Chí Thanh Đà Nẵng
- Phone: 0511.3821968.  Fax: 0511.3897548.
- Director: Nguyễn Tuấn Anh
 
11. Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp QN-ĐN
- Address: 21 Lê Hồng Phong Đà Nẵng
- Phone: 0511.3821844.  Fax: 0511.3827322.
- Director: Nguyễn Đức Lành
 
12. Publiclingting Management and Operation Company
- Address: 19 Lê Hồng Phong, Đà Nẵng
- Phone: 0511.3873255.  Fax: 0511.3565741.
- Director: Phạm Tài
 
13. Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng
- Address: 27 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng
- Phone: 0511.3891054.  Fax: 0511.3891054.
- Director: Đặng Đức Thứ
 
14. Housing Management Company
- Address: 25 Lê Hồng Phong, Đà Nẵng
- Phone: 0511.3562612.  Fax: 0511.3562594.
- Email: ctqln@danang.gov.vn   
- Director: Nguyễn Công Lang
 
15. Condominium Management Company
- Address:  Chung cư Lê Đình Lý, Đà Nẵng
- Phone: 0511.3840666.  Fax: 0511.3840666.
- Email: ctqlncc@danang.gov.vn    

- Director: Nguyễn Bá Bình

./.

DANANG CONSTRUCTION DEPARTMENT

Address: 12-13th Floor, Danang Administration Center, 24 Tran Phu St., Danang City

Phone: 84.236.3.822.134 Fax 84.236.3828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

License: 86/GP-TTDT; Dated: April-27, 2010

Ministry of Information and Communications

Đăng nhập