V/v ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (26/02/2019)
     Ngày 14/02/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ban hành...
Về việc tuyên truyền phổ biến Luật an ninh mạng và một số nội dung liên quan đến Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (16/08/2018)
Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đã có Công văn s...
Bãi bỏ QĐ số 159/2005/QĐ-UBND của UBND TPĐN ban hành Quy định phân cấp quản lý trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn TPĐN (31/10/2017)
Ngày 24 tháng 10 năm 2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND về việc...
Thực hiện thí điểm thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (thẩm định thiết kế - cấp phép xây dựng) (29/09/2017)
   Ngày 28 tháng 9 năm 2017, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng có Thông báo số 8666/TB-SXD về...
Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia (18/08/2017)
Ngày 15 tháng 8 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 2054/STT...
Luật số 85/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (06/05/2016)
Luật số 85/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG...Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Lê Tùng Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập