Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
1 38/2021/QĐ-UBND Sở Xây dựng ĐN Kế hoạch Hoạt động xây dựng Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 về việc Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/12/2021 0
2 3794/QĐ-UBND Sở Xây dựng ĐN Kế hoạch Bưu chính Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND thành phố về việc bãi bỏ, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 26/11/2021 0
3 3151 Ban An toàn giao thông Kế hoạch Xây dựng Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 26/08/2020 0
4 21/2019/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Quy chuẩn - Tiêu chuẩn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư Thông tư số 21/2019/BXD ngày 31/12/2019 31/12/2019 0
5 16/2019/QĐ-UBND UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác V/v Ban hành Quy chế quản lý khai thác sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. 08/03/2019 0
6 Sở Xây dựng ĐN Văn bản khác Nhà ở xã hội V/v tham gia góp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 05/03/2019 0
7 1207/UBND-STP UBNDTP Đà Nẵng Công văn Lĩnh vực khác V/v hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. 01/03/2019 0
8 13/2019/QĐ-UBND UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Nhà ở xã hội V/v ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 14/02/2019 0
9 2415 Bộ Xây dựng Quyết định Xây dựng V/v Ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện NQ số 01/NQ-CP và NQ số 02/NQ-CP của Chính phủ 18/01/2019 0
10 03/2019/QĐ-UBND UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác V/v bãi bỏ CT số 16/2006/CT-UBND của UBND thành phố về đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thực hiện nếp sống Văn hóa văn minh đô thị và tăng cường biện pháp xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/01/2019 0
11 Sở Xây dựng ĐN Quyết định Xây dựng Về việc Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/01/2019 0
12 77/VP-KT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Công nghệ thông tin Về việc các Thông tư mới của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 09/01/2019 0
13 101/QĐ-UBND UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Xây dựng Điều chỉnh Thiết kế đô thị dự án Khu dân cư, nhà ở, khách sạn căn hộ kết hợp Thương mại dịch vụ đường 2 Tháng 9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu 07/01/2019 0
14 1623/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Xây dựng Quyết định 1623/QĐ-BXD về việc công bố điều chỉnh bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP 26/12/2018 0
15 149/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác V/v tổ chức tuyên truyền quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 149-NĐ/2018/NĐ-CP 07/11/2018 0
16 10178/SXD-QHKT Sở Xây dựng ĐN Công văn Xây dựng Về việc liên quan đến quy định quản lý xây dựng công trình cao tầng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/10/2018 0
17 5077/SXD-CCGĐ Sở Xây dựng ĐN Công văn Hoạt động xây dựng Về việc liên quan công tác quản lý an toàn lao động đối với máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng 06/06/2018 0
18 138/UBND-KT UBNDTP Đà Nẵng Công văn Tài nguyên Môi trường Về việc triển khai TT số 10/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính 28/02/2018 0
19 139/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nhà ở và thị trường BĐS Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở 27/11/2017 0
20 30/2017/TT-BTTTT Bộ, ban ngành khác Thông tư Lĩnh vực khác Thông tư 30/2017/TT-BTTTT Quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng 11/11/2017 0
21 17/2017/QĐ-UBND UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2017 Ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/05/2017 0
22 15/2017/QĐ-UBND UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Thu hồi đất bồi thường TĐC Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi nhà nước thu hồi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 10/04/2017 0
23 1332/QĐ-UBND UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Xây dựng Quyết định số 1332/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng 13/03/2017 0
24 338/SXD-QLKT Sở Xây dựng ĐN Công văn Kiến trúc - Quy hoạch Công văn số 338/SXD-QLKT về việc diện tích tối thiểu cho một căn hộ thương mại kể cả căn hộ khách sạn (Condotel) 12/01/2017 0
25 114 / SXD-QLCL Sở Xây dựng ĐN Công văn Xây dựng Công văn 114/SXD-QLCL ngày 05/01/2017 V/v đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng trên địa bàn thành phố 05/01/2017 0
26 144/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Nghị định số 144/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng 01/11/2016 0
27 7139/QĐ-UBND UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Nhà ở và thị trường BĐS Quyết định số 7139/QĐ-UBND công bố chỉ số đánh giá thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014 19/10/2016 0
28 22/2016/TT-BTTTT Bộ, ban ngành khác Thông tư Lĩnh vực khác Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 19/10/2016 0
29 8410/UBND-KT1 UBNDTP Đà Nẵng Công văn Nhà ở xã hội Công văn 8410/UBND-KT1 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 139/2016/TT-BTC 14/10/2016 0
30 6943/QĐ-UBND UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Giao thông Quyết định số 6943/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND TP Đà Nẵng về việc ban hành Phương án sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn trên sông, vịnh và vùng biển TP Đà Nẵng 13/10/2016 0
31 135/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên Môi trường Nghị định số 135/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuế mặt nước 09/09/2016 0
32 7392/SXD-QLCL Sở Xây dựng ĐN Công văn Vật liệu xây dựng Công văn số 7392/SXD-QLCL về việc đảm bảo chất lượng trong sản xuất, thiết kế, thi công, giám sát, thí nghiệm, nghiệm thu gạch bê tông (ximăng cốt liệu) 01/09/2016 0
33 7326/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công văn Hoạt động xây dựng Công văn Số 7326/SXD-KTXD về việc ngừng tiếp nhận xử lý đối với hồ sơ cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động trong lĩnh vực xây dựng 31/08/2016 0
34 7351/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công văn Hoạt động xây dựng Công văn Số 7351/SXD-KTXD về việc liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức trên địa bàn TP Đà Nẵng 31/08/2016 0
35 6478 /SXD-QLCL Sở Xây dựng ĐN Công văn Xây dựng Công văn số 6478 /SXD-QLCL V/v chuẩn bị phương án chủ động phòng chống lụt, bão năm 2016 đối với công trình xây dựng 05/08/2016 0
36 96/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Kinh doanh Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 01/07/2016 0
37 99/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quản lý sử dụng con dấu Nghị định số 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý và sử dụng con dấu 01/07/2016 0
38 18/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Xây dựng Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. 30/06/2016 0
39 20/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư số 20/2016/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 30/06/2016 0
40 4451/SXD-QLCL Sở Xây dựng ĐN Công văn Xây dựng Công văn số 4451/SXD-QLCL ngày 07/6/2016 v/v tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng trên địa bàn thành phố 07/06/2016 0
41 2880 /QĐ-UBND UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Cây xanh đô thị Quyết định số 2880 /QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Danh mục cây xanh khuyến khích trồng, hạn chế trồng và cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng (lần 2) 10/05/2016 0
42 3446/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công văn Xây dựng Công văn 3446/SXD-KTXD về việc triển khai Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng 09/05/2016 0
43 3097/SXD-QLCL Sở Xây dựng ĐN Công văn Xây dựng Công văn số 3097/SXD-QLCL ngày 25/4/2016 V/v hướng dẫn áp dụng quy định quản lý an toàn lắp đặt, sử dụng tháng máy, thang cuốn, băng tải chở người và máy vận thăng tại các CTXD trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/04/2016 0
44 2590/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công văn Hoạt động xây dựng Số 2590/SXD-QLXD V/v liên quan đến thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước 11/04/2016 0
45 24a/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Vật liệu xây dựng Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng. 05/04/2016 0
46 1892/QĐ-UBND UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Xây dựng Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 Ban hành Quy định quản lý an toàn trong lắp đặt và sử dụng máy vận thăng tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 30/03/2016 0
47 1893/QĐ-UBND UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Xây dựng Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 Ban hành Quy định quản lý an toàn trong lắp đặt và sử dụng thang máy điện, thang cuốn, băng tải chở người tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 30/03/2016 0
48 10/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kiến trúc - Quy hoạch Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng. 15/03/2016 0
49 1700/SXD-QLN Sở Xây dựng ĐN Công văn Nhà ở và thị trường BĐS V/v triển khai thực hiện Thông tư số 10/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng 09/03/2016 0
50 1341 /SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công văn Hoạt động xây dựng V/v liên quan việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 23/02/2016 0
51 1222/UBND-QLĐTh UBNDTP Đà Nẵng Công văn Kiến trúc - Quy hoạch V/v điều chỉnh quy định quản lý xây dựng tại Khu phức hợp đô thị Thương mại dịch vụ Royal Era 1 và thỏa thuận chỉ tiêu kiến trúc một số công trình 22/02/2016 0
52 1225/SXD-QLN Sở Xây dựng ĐN Công văn Nhà ở và thị trường BĐS Công văn số 1225/SXD-QLN ngày 18/02/2016 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy 18/02/2016 0
53 02/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở xã hội Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 15/02/2016 0
54 873/UBND-NCPC Sở Xây dựng ĐN Công văn Nhà ở và thị trường BĐS Công văn số 873/UBND-NCPC về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy 05/02/2016 0
55 1055/SXD-QPXD Sở Xây dựng ĐN Công văn Hoạt động xây dựng V/v đăng tải thông tin năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng 04/02/2016 0
56 06/2016/QĐ-UBND UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Hạ tầng kỹ thuật đô thị Ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04/02/2016 0
57 546/SXD-QLKT Sở Xây dựng ĐN Công văn Kiến trúc - Quy hoạch V/v Thỏa thuận phương án kiến trúc một số công trình và điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng Khu phức hợp đô thị Thương mại dịch vụ Royal Era 1 20/01/2016 0
58 60 UBNDTP Đà Nẵng Công văn Xây dựng V/v liên quan đến dự án Vườn Bách thảo tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang 06/01/2016 0
59 TT 11/2015/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng 30/12/2015 0
60 10/2015/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở xã hội Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựngban hành quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư 30/12/2015 0
61 8683 Sở Xây dựng ĐN Công văn Xây dựng V/v lắp đặt bồn, bể nước chế tạo sẵn cho nhà và công trình 29/12/2015 8
62 08/2015/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 29/12/2015 0
63 8620 Sở Xây dựng ĐN Công văn Hoạt động xây dựng V/v liên quan đến thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng công trình thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước 25/12/2015 23
64 8236 Sở Xây dựng ĐN Công văn Xây dựng V/v hướng dẫn thủ tục, thành phần hồ sơ cấp phép xây dựng công trình theo tuyến 11/12/2015 33
65 7116 Sở Xây dựng ĐN Công văn Kiến trúc - Quy hoạch V/v liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 30/10/2015 20
66 7130 Sở Xây dựng ĐN Công văn Hoạt động xây dựng V/v tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 30/10/2015 29
67 6968/SXD-QLN Sở Xây dựng ĐN Công văn Nhà ở và thị trường BĐS Công văn số 6968/SXD-QLN ngày 27/10/2015 về việc thực hiện mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại các khu chung cư, NƠXH 27/10/2015 0
68 99 Chính phủ Nghị định Nhà ở xã hội Nghị định 99 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở. 20/10/2015 28
69 100 Chính phủ Nghị định Nhà ở xã hội Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 20/10/2015 37
70 101 Chính phủ Nghị định Nhà ở và thị trường BĐS Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 20/10/2015 51
71 6574 Sở Xây dựng ĐN Công văn Quy chuẩn - Tiêu chuẩn V/v đảm bảo diện tích đỗ đậu xe đối với công trình xây dựng trên địa bàn thành phố 14/10/2015 41
72 6319 Sở Xây dựng ĐN Công văn Thanh tra V/v liên quan đến việc xử lý trách nhiệm về chất lượng công trình xây dựng xuống cấp khi chưa hết niên hạn sử dụng 05/10/2015 17
73 76/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nhà ở và thị trường BĐS Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 10/09/2015 5
74 19 UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Nhà ở và thị trường BĐS Về việc Ban hành quy định bán nhà ở cũ thuộc sở hữu sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính Phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 06/08/2015 24
75 85/2015/QH13 Quốc hội Luật Lĩnh vực khác LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 25/06/2015 0

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập