Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
151 36/2012/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Chất lượng Công trình XD Quyết định 36/2012/QĐ-TTg ngày 06/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế Tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng 06/09/2012 18
152 03/2012/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Vật liệu xây dựng Thông tư 03/2012/TT-BXD ngày 05/9/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu 05/09/2012 15
153 33/2012/QĐ-UBND UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Hạ tầng kỹ thuật đô thị Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà nẵng 13/08/2012 27
154 3007/SXD-QLCL Sở Xây dựng ĐN Công văn Thanh tra Công văn số 3007/SXD-QLCL ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Thông tư số 05/2011/TT-BXD về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình 07/08/2012 17
155 2675/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 2675/SXD-QLXD ngày 17-7-2012 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 6 năm 2012. 17/07/2012 39
156 2165/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 2165/SXD-QLXD ngày 18-6-2012 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 5 năm 2012. 18/06/2012 0
157 02/2012/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư 02/2012/TT-BXD ngày 12/6/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị 12/06/2012 11
158 05/2011/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng. 09/06/2012 18
159 1817/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 1817/SXD-QLXD ngày 24-5-2012 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 4 năm 2012. 24/05/2012 28
160 10/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Hoạt động xây dựng Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung 16/04/2012 17
161 1175 Sở Xây dựng ĐN Công văn Hạ tầng kỹ thuật đô thị Công văn số 1175/SXD-QLHT ngày 12/4/2012 của Sở Xây dựng 12/04/2012 8
162 764/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 764/SXD-QLXD ngày 15-3-2012 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 02 năm 2012. 15/03/2012 23
163 662/SXD-QLCL Sở Xây dựng ĐN Công văn Lĩnh vực khác Công văn số 662/SXD-QLCL của Sở Xây dựng về việc tăng cường an toàn lao động và vệ sinh môi trường công trình xây dựng 08/03/2012 13
164 110 /TB-SXD Sở Xây dựng ĐN Thông báo Chất lượng Công trình XD Thông báo- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng năm 2012 (đợt 1 năm 2012) 23/02/2012 22
165 354/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 354/SXD-QLXD ngày 10-02-2012 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 01 năm 2012. 10/02/2012 32
166 354/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 354/SXD-QLXD ngày 10-02-2012 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 01 năm 2012. 10/02/2012 14
167 149/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 149/SXD-QLXD ngày 12-01-2012 của Sở Xây dựng- Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 12 năm 2011. 12/01/2012 28
168 149/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 149/SXD-QLXD ngày 12-01-2012 của Sở Xây dựng- Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 12 năm 2011. 12/01/2012 11
169 3911/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 3911/SXD-QLXD ngày 21-11-2011 của Sở Xây dựng- Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 10 năm 2011. 21/11/2011 0
170 3911/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 3911/SXD-QLXD ngày 21-11-2011 của Sở Xây dựng- Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 10 năm 2011. 21/11/2011 18
171 3548/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 3548/SXD-QLXD ngày 21-10-2011 của Sở Xây dựng- Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 9 năm 2011. 21/10/2011 32
172 3364/SXD-QLN Sở Xây dựng ĐN Công văn Hoạt động xây dựng Công văn số 3364/SXD-QLN ngày 06/10/2011 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011 của Bộ Xây dựng 06/10/2011 3
173 3363/SXD-QLN Sở Xây dựng ĐN Công văn Nhà ở và thị trường BĐS Công văn số 3363/SXD-QLN ngày 06/10/2011 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc báo cáo tình hình quản lý hoạt động sàn giao dịch BĐS 06/10/2011 19
174 3098/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 3098/SXD-QLXD ngày 19-9-2011 của Sở Xây dựng- Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 8 năm 2011 09/09/2011 33
175 12/2011/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Lĩnh vực khác Thông tư 12/2011/TT-BXD ngày 01/09/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản 01/09/2011 14
176 1100/QĐ-SXD Sở Xây dựng ĐN Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định số 1100/QĐ-SXD ngày 26/8/2011 của Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng về việc Ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng. 26/08/2011 0
177 1101/QĐ-SXD Sở Xây dựng ĐN Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định số 1101/QĐ-SXD ngày 26/8/2011 của Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan Sở Xây dựng TP Đà Nẵng. 26/08/2011 2
178 67/2011/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khoa học công nghệ và môi trường Nghị định 67/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08 tháng 8 năm 2011 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường 08/08/2011 21
179 2358/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Hoạt động xây dựng Công bố số 2358/SXD-QLXD ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 6 năm 2011 22/07/2011 5
180 1909/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Hoạt động xây dựng Công bố số 1909/SXD-QLXD ngày 17-6-2011 của Sở Xây dựng- Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 4 năm 2011 17/06/2011 6
181 43/2011/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13 tháng 6 năm 2011 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 13/06/2011 15
182 1515/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Hoạt động xây dựng Công bố số 1515/SXD-QLXD ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 4 năm 2011 20/05/2011 4
183 734/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Hoạt động xây dựng Chỉ thị 734/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 5 năm 2011 về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC 17/05/2011 14
184 04/2011/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư 04/2011/TT-BXD ngày 5 tháng 5 năm 2011 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng 05/05/2011 14
185 1150/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Hoạt động xây dựng Công bố số 1150/SXD-QLXD ngày 19-4-2011 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 03 năm 2011 19/04/2011 5
186 03/2011/TT-BXD Bộ, ban ngành khác Thông tư Chất lượng Công trình XD Hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. 06/04/2011 23
187 14/CV-ĐTXDTB Bộ, ban ngành khác Văn bản khác Hoạt động xây dựng Về việc trả lời Văn bản số 14/CV-ĐTXDTB của Công ty Cổ phần Đầu từ xây dựng Tân Bình để hướng dẫn cách xác định diện tích căn hộ nhà chung cư 24/03/2011 0
188 02/CT-BXD Bộ Xây dựng Chỉ thị Hoạt động xây dựng Chỉ thị số 02/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo An toàn - Vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ trong ngành Xây dựng 21/03/2011 20
189 677/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Hoạt động xây dựng Công bố số 677/SXD-QLXD ngày 10-3-2011 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 02 năm 2011 10/03/2011 20
190 418/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Hoạt động xây dựng Công bố số 418/SXD-QLXD ngày 10-02-2011 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 01 năm 2011 10/02/2011 23
191 01/2011/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kiến trúc - Quy hoạch Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. 27/01/2011 23
192 Bộ, ban ngành khác Tuyên Bố Lĩnh vực khác Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) 04/11/2002 0
193 Bộ, ban ngành khác Công Ước Lĩnh vực khác Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 10/12/1982 0
194 Ban An toàn giao thông Kế hoạch Giao thông Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo Mẫu 2 Phụ lục số 6 Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng) 22
195 Bộ Xây dựng Kế hoạch Bưu chính Thông báo triển khai thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Xây dựng 0

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập