Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
36 99/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quản lý sử dụng con dấu Nghị định số 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý và sử dụng con dấu 01/07/2016 0
37 18/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Xây dựng Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. 30/06/2016 0
38 20/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư số 20/2016/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 30/06/2016 0
39 4451/SXD-QLCL Sở Xây dựng ĐN Công văn Xây dựng Công văn số 4451/SXD-QLCL ngày 07/6/2016 v/v tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng trên địa bàn thành phố 07/06/2016 0
40 2880 /QĐ-UBND UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Cây xanh đô thị Quyết định số 2880 /QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Danh mục cây xanh khuyến khích trồng, hạn chế trồng và cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng (lần 2) 10/05/2016 0

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập