Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
161 1175 Sở Xây dựng ĐN Công văn Hạ tầng kỹ thuật đô thị Công văn số 1175/SXD-QLHT ngày 12/4/2012 của Sở Xây dựng 12/04/2012 8
162 764/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 764/SXD-QLXD ngày 15-3-2012 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 02 năm 2012. 15/03/2012 23
163 662/SXD-QLCL Sở Xây dựng ĐN Công văn Lĩnh vực khác Công văn số 662/SXD-QLCL của Sở Xây dựng về việc tăng cường an toàn lao động và vệ sinh môi trường công trình xây dựng 08/03/2012 13
164 110 /TB-SXD Sở Xây dựng ĐN Thông báo Chất lượng Công trình XD Thông báo- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng năm 2012 (đợt 1 năm 2012) 23/02/2012 22
165 354/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 354/SXD-QLXD ngày 10-02-2012 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 01 năm 2012. 10/02/2012 32
166 354/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 354/SXD-QLXD ngày 10-02-2012 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 01 năm 2012. 10/02/2012 14
167 149/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 149/SXD-QLXD ngày 12-01-2012 của Sở Xây dựng- Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 12 năm 2011. 12/01/2012 28
168 149/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 149/SXD-QLXD ngày 12-01-2012 của Sở Xây dựng- Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 12 năm 2011. 12/01/2012 11
169 3911/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 3911/SXD-QLXD ngày 21-11-2011 của Sở Xây dựng- Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 10 năm 2011. 21/11/2011 0
170 3911/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 3911/SXD-QLXD ngày 21-11-2011 của Sở Xây dựng- Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 10 năm 2011. 21/11/2011 18
171 3548/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 3548/SXD-QLXD ngày 21-10-2011 của Sở Xây dựng- Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 9 năm 2011. 21/10/2011 32
172 3364/SXD-QLN Sở Xây dựng ĐN Công văn Hoạt động xây dựng Công văn số 3364/SXD-QLN ngày 06/10/2011 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011 của Bộ Xây dựng 06/10/2011 3
173 3363/SXD-QLN Sở Xây dựng ĐN Công văn Nhà ở và thị trường BĐS Công văn số 3363/SXD-QLN ngày 06/10/2011 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc báo cáo tình hình quản lý hoạt động sàn giao dịch BĐS 06/10/2011 19
174 3098/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 3098/SXD-QLXD ngày 19-9-2011 của Sở Xây dựng- Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 8 năm 2011 09/09/2011 33
175 12/2011/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Lĩnh vực khác Thông tư 12/2011/TT-BXD ngày 01/09/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản 01/09/2011 14
176 1100/QĐ-SXD Sở Xây dựng ĐN Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định số 1100/QĐ-SXD ngày 26/8/2011 của Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng về việc Ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng. 26/08/2011 0
177 1101/QĐ-SXD Sở Xây dựng ĐN Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định số 1101/QĐ-SXD ngày 26/8/2011 của Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan Sở Xây dựng TP Đà Nẵng. 26/08/2011 2
178 67/2011/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khoa học công nghệ và môi trường Nghị định 67/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08 tháng 8 năm 2011 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường 08/08/2011 21
179 2358/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Hoạt động xây dựng Công bố số 2358/SXD-QLXD ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 6 năm 2011 22/07/2011 5
180 1909/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Hoạt động xây dựng Công bố số 1909/SXD-QLXD ngày 17-6-2011 của Sở Xây dựng- Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 4 năm 2011 17/06/2011 6

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Lê Tùng Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập