Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
141 10312 UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Hạ tầng kỹ thuật đô thị Quyết định số 10312/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng 13/12/2012 0
142 57/2012/QĐ-UBND UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Hạ tầng kỹ thuật đô thị Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 06/12/2012 24
143 09/2012/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Vật liệu xây dựng Thông tư 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng về quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng 28/11/2012 15
144 4689/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Hoạt động xây dựng Công bố số 4689/SXD-QLXD ngày 21-11-2012 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 10 năm 2012. 21/11/2012 6
145 4463/SXD-VP Sở Xây dựng ĐN Luật Lĩnh vực khác Báo cáo số 4463/SXD-VP ngày 07/11/2012 của Sở Xây dựng về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2012 và đề xuất nội dung chương trình công tác năm 2013 07/11/2012 0
146 47/2012/QĐ-UBND UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về Quy định quản lý kiến trúc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/10/2012 0
147 4031/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 4031/SXD-QLXD ngày 09-10-2012 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 8 năm 2012. 09/10/2012 66
148 3829/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Hoạt động xây dựng Công bố số 3829/SXD-QLXD ngày 26-9-2012 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 8 năm 2012. 26/09/2012 4
149 72/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Hạ tầng kỹ thuật đô thị Nghị đinh 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật 24/09/2012 23
150 42 UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Nhà ở và thị trường BĐS V/v ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Năng 20/09/2012 16
151 36/2012/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Chất lượng Công trình XD Quyết định 36/2012/QĐ-TTg ngày 06/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế Tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng 06/09/2012 18
152 03/2012/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Vật liệu xây dựng Thông tư 03/2012/TT-BXD ngày 05/9/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu 05/09/2012 15
153 33/2012/QĐ-UBND UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Hạ tầng kỹ thuật đô thị Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà nẵng 13/08/2012 27
154 3007/SXD-QLCL Sở Xây dựng ĐN Công văn Thanh tra Công văn số 3007/SXD-QLCL ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Thông tư số 05/2011/TT-BXD về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình 07/08/2012 17
155 2675/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 2675/SXD-QLXD ngày 17-7-2012 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 6 năm 2012. 17/07/2012 39
156 2165/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 2165/SXD-QLXD ngày 18-6-2012 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 5 năm 2012. 18/06/2012 0
157 02/2012/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư 02/2012/TT-BXD ngày 12/6/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị 12/06/2012 11
158 05/2011/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng. 09/06/2012 18
159 1817/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 1817/SXD-QLXD ngày 24-5-2012 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 4 năm 2012. 24/05/2012 28
160 10/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Hoạt động xây dựng Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung 16/04/2012 17

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Lê Tùng Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập