Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
101 4785 Sở Xây dựng ĐN Công văn Quy chuẩn - Tiêu chuẩn Công văn số 4785/SXD-KTXD ngày 19/8/2014 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện các định mức dự toán mới của Bộ Xây dựng 19/08/2014 101
102 5351 UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Hạ tầng kỹ thuật đô thị Quyết định 5351/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng: Kế hoạch phòng chống và khắc phục bão đối với hệ thống cây xanh đô thị TP Đà Nẵng năm 2014 11/08/2014 29
103 09 UBNDTP Đà Nẵng Chỉ thị Phát triển đô thị Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 30/7/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 30/07/2014 0
104 6178 UBNDTP Đà Nẵng Công văn Hoạt động xây dựng Công văn số 6178/UBND-QLĐTh ngày 16/7/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 16/07/2014 0
105 3292/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 3292/SXD-KTXD ngày 19-6-2014 của Sở Xây dựng - Giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà Nẵng thời điểm tháng 5 năm 2014 19/06/2014 3033
106 50 Quốc hội Luật Hoạt động xây dựng Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 18/06/2014 27
107 50/2014/QH13 Quốc hội Luật Xây dựng Luật Xây dựng 18/06/2014 35
108 3852 UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Hạ tầng kỹ thuật đô thị Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Danh mục cây xanh khuyến khích trồng, hạn chế trồng và cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/06/2014 30
109 3852 UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Hạ tầng kỹ thuật đô thị Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 14/6/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 14/06/2014 0
110 2559/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 2559/SXD-KTXD ngày 19-5-2014 của Sở Xây dựng - Giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà Nẵng thời điểm tháng 4 năm 2014 19/05/2014 361
111 2318/SXD-VP Sở Xây dựng ĐN Công văn Công nghệ thông tin Công văn số 2318/SXD-VP ngày 08/05/2014 của Sở Xây dựng về việc sử dụng hộp thư điện tử thành phố Đằ Nẵng trong hoạt động công vụ 08/05/2014 18
112 3603 UBNDTP Đà Nẵng Công văn Hạ tầng kỹ thuật đô thị Công văn số 3603/UBND-QLĐTh ngày 29/4/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 29/04/2014 0
113 1939/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 1939/SXD-KTXD ngày 18-4-2014 của Sở Xây dựng - Giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà Nẵng thời điểm tháng 3 năm 2014 18/04/2014 186
114 1743/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công văn Hoạt động xây dựng Về việc triển khai Thông báo số 07/TB-UBND ngày 09/01/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 08/04/2014 23
115 1993 UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Nhà ở và thị trường BĐS V/v Ban hành quy trình, thủ tục cách thức tiếp nhận hồ sơ và bố trí căn hộ chung cư cho thuê trên địa bàn thành phố Đà Năng 02/04/2014 20
116 1294/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 1294/SXD-KTXD ngày 19-03-2014 của Sở Xây dựng - Giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà Nẵng thời điểm tháng 02 năm 2014 19/03/2014 128
117 1254 Sở Xây dựng ĐN Công văn Chất lượng Công trình XD Công văn số 1254/SXD-QLCL ngày 17/3/2014 của Sở Xây dựng 17/03/2014 47
118 175 Sở Xây dựng ĐN Quyết định Hạ tầng kỹ thuật đô thị Quyết định số 175/QĐ-SXD ngày 14/3/2014 của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 14/03/2014 35
119 03 /2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 11/03/2014 0
120 1225 UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Nhà ở và thị trường BĐS Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư thành phố Đà Năng 26/02/2014 17

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Lê Tùng Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập