Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
81 46 Chính phủ Nghị định Xây dựng Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 12/05/2015 30
82 38/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khoa học công nghệ và môi trường Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất thải và phế liệu 24/04/2015 42
83 37 Chính phủ Nghị định Hoạt động xây dựng Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định về chi tiết hợp đồng xây dựng 22/04/2015 29
84 32 Chính phủ Nghị định Hoạt động xây dựng Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 25/03/2015 27
85 43 Sở Xây dựng ĐN Thông báo Lĩnh vực khác Thông báo triệu tập Hội nghị quán triệt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW năm 2015 12/03/2015 37
86 180 Sở Xây dựng ĐN Kế hoạch Lĩnh vực khác Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng năm 2015 12/03/2015 56
87 581 Sở Xây dựng ĐN Công văn Hoạt động xây dựng V/v triển khai thực hiện Luật Xây dựng 2014 và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng 29/01/2015 147
88 20/QĐ-SXD Sở Xây dựng ĐN Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định 20/QĐ-SXD Ban hành Quy trình Tiếp nhận công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình 19/01/2015 0
89 04 Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 09/01/2015 42
90 17 UBNDTP Đà Nẵng Chỉ thị Nhà ở và thị trường BĐS - Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 18/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng nhà chung cư do đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 18/12/2014 16

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập