Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
41 2880 /QĐ-UBND UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Cây xanh đô thị Quyết định số 2880 /QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Danh mục cây xanh khuyến khích trồng, hạn chế trồng và cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng (lần 2) 10/05/2016 0
42 3446/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công văn Xây dựng Công văn 3446/SXD-KTXD về việc triển khai Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng 09/05/2016 0
43 3097/SXD-QLCL Sở Xây dựng ĐN Công văn Xây dựng Công văn số 3097/SXD-QLCL ngày 25/4/2016 V/v hướng dẫn áp dụng quy định quản lý an toàn lắp đặt, sử dụng tháng máy, thang cuốn, băng tải chở người và máy vận thăng tại các CTXD trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/04/2016 0
44 2590/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công văn Hoạt động xây dựng Số 2590/SXD-QLXD V/v liên quan đến thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước 11/04/2016 0
45 24a/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Vật liệu xây dựng Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng. 05/04/2016 0
46 1892/QĐ-UBND UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Xây dựng Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 Ban hành Quy định quản lý an toàn trong lắp đặt và sử dụng máy vận thăng tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 30/03/2016 0
47 1893/QĐ-UBND UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Xây dựng Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 Ban hành Quy định quản lý an toàn trong lắp đặt và sử dụng thang máy điện, thang cuốn, băng tải chở người tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 30/03/2016 0
48 10/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kiến trúc - Quy hoạch Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng. 15/03/2016 0
49 1700/SXD-QLN Sở Xây dựng ĐN Công văn Nhà ở và thị trường BĐS V/v triển khai thực hiện Thông tư số 10/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng 09/03/2016 0
50 1341 /SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công văn Hoạt động xây dựng V/v liên quan việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 23/02/2016 0

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập