Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
181 43/2011/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13 tháng 6 năm 2011 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 13/06/2011 15
182 1515/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Hoạt động xây dựng Công bố số 1515/SXD-QLXD ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 4 năm 2011 20/05/2011 4
183 734/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Hoạt động xây dựng Chỉ thị 734/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 5 năm 2011 về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC 17/05/2011 14
184 04/2011/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư 04/2011/TT-BXD ngày 5 tháng 5 năm 2011 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng 05/05/2011 14
185 1150/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Hoạt động xây dựng Công bố số 1150/SXD-QLXD ngày 19-4-2011 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 03 năm 2011 19/04/2011 5
186 03/2011/TT-BXD Bộ, ban ngành khác Thông tư Chất lượng Công trình XD Hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. 06/04/2011 23
187 14/CV-ĐTXDTB Bộ, ban ngành khác Văn bản khác Hoạt động xây dựng Về việc trả lời Văn bản số 14/CV-ĐTXDTB của Công ty Cổ phần Đầu từ xây dựng Tân Bình để hướng dẫn cách xác định diện tích căn hộ nhà chung cư 24/03/2011 0
188 02/CT-BXD Bộ Xây dựng Chỉ thị Hoạt động xây dựng Chỉ thị số 02/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo An toàn - Vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ trong ngành Xây dựng 21/03/2011 20
189 677/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Hoạt động xây dựng Công bố số 677/SXD-QLXD ngày 10-3-2011 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 02 năm 2011 10/03/2011 20
190 418/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Hoạt động xây dựng Công bố số 418/SXD-QLXD ngày 10-02-2011 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 01 năm 2011 10/02/2011 23

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập