Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
171 3911/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 3911/SXD-QLXD ngày 21-11-2011 của Sở Xây dựng- Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 10 năm 2011. 21/11/2011 0
172 3911/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 3911/SXD-QLXD ngày 21-11-2011 của Sở Xây dựng- Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 10 năm 2011. 21/11/2011 18
173 3548/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 3548/SXD-QLXD ngày 21-10-2011 của Sở Xây dựng- Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 9 năm 2011. 21/10/2011 32
174 3364/SXD-QLN Sở Xây dựng ĐN Công văn Hoạt động xây dựng Công văn số 3364/SXD-QLN ngày 06/10/2011 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011 của Bộ Xây dựng 06/10/2011 3
175 3363/SXD-QLN Sở Xây dựng ĐN Công văn Nhà ở và thị trường BĐS Công văn số 3363/SXD-QLN ngày 06/10/2011 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc báo cáo tình hình quản lý hoạt động sàn giao dịch BĐS 06/10/2011 19
176 3098/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 3098/SXD-QLXD ngày 19-9-2011 của Sở Xây dựng- Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 8 năm 2011 09/09/2011 33
177 12/2011/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Lĩnh vực khác Thông tư 12/2011/TT-BXD ngày 01/09/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản 01/09/2011 14
178 1100/QĐ-SXD Sở Xây dựng ĐN Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định số 1100/QĐ-SXD ngày 26/8/2011 của Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng về việc Ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng. 26/08/2011 0
179 1101/QĐ-SXD Sở Xây dựng ĐN Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định số 1101/QĐ-SXD ngày 26/8/2011 của Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan Sở Xây dựng TP Đà Nẵng. 26/08/2011 2
180 67/2011/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khoa học công nghệ và môi trường Nghị định 67/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08 tháng 8 năm 2011 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường 08/08/2011 21

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập