Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
141 10/2012/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư số 10/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 20/12/2012 hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng (CPXD) 20/12/2012 20
142 5021/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Hoạt động xây dựng Công bố số 5021/SXD-QLXD ngày 17-12-2012 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 11 năm 2012. 17/12/2012 11
143 10312 UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Hạ tầng kỹ thuật đô thị Quyết định số 10312/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng 13/12/2012 0
144 57/2012/QĐ-UBND UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Hạ tầng kỹ thuật đô thị Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 06/12/2012 24
145 09/2012/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Vật liệu xây dựng Thông tư 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng về quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng 28/11/2012 15
146 4689/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Hoạt động xây dựng Công bố số 4689/SXD-QLXD ngày 21-11-2012 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 10 năm 2012. 21/11/2012 6
147 4463/SXD-VP Sở Xây dựng ĐN Luật Lĩnh vực khác Báo cáo số 4463/SXD-VP ngày 07/11/2012 của Sở Xây dựng về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2012 và đề xuất nội dung chương trình công tác năm 2013 07/11/2012 0
148 47/2012/QĐ-UBND UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về Quy định quản lý kiến trúc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/10/2012 0
149 4031/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 4031/SXD-QLXD ngày 09-10-2012 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 8 năm 2012. 09/10/2012 66
150 3829/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Hoạt động xây dựng Công bố số 3829/SXD-QLXD ngày 26-9-2012 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 8 năm 2012. 26/09/2012 4

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập