Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
131 26/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thanh tra Nghị định 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng 29/03/2013 20
132 779/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 779/SXD-KTXD ngày 14-3-2013 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 02 năm 2013. 14/03/2013 48
133 491/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 491/SXD-QLXD ngày 07-02-2013 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 01 năm 2013. 07/02/2013 43
134 11/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Phát triển đô thị Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ ban hành về quản lý đầu tư phát triển đô thị 14/01/2013 24
135 85/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 85/SXD-QLXD ngày 07-01-2013 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 12 năm 2012. 07/01/2013 66
136 53/SXD-QLCL Sở Xây dựng ĐN Công văn Hoạt động xây dựng Công văn số 53/SXD-QLCL về việc triển khai quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng, của Giám đốc Sở Xây dựng đã ban hành ngày 05/01/2013 05/01/2013 20
137 12/2012/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Quy chuẩn - Tiêu chuẩn Thông tư 12/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2012 về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị 28/12/2012 40
138 11/2012/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư 11/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 25 tháng 12 năm 2012 về hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng 25/12/2012 18
139 10/2012/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư số 10/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 20/12/2012 hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng (CPXD) 20/12/2012 20
140 5021/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Hoạt động xây dựng Công bố số 5021/SXD-QLXD ngày 17-12-2012 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 11 năm 2012. 17/12/2012 11

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập