Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
121 1144 UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Hạ tầng kỹ thuật đô thị QĐ số 1144/KH-UBND ngày 24/02/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 24/02/2014 0
122 844/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 844/SXD-KTXD ngày 20-02-2014 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà Nẵng thời điểm tháng 01 năm 2014 20/02/2014 160
123 382/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 382/SXD-KTXD ngày 20-01-2014 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 12 năm 2013 20/01/2014 131
124 234 UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Nhà ở và thị trường BĐS Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư 10/01/2014 15
125 5324/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 5324/SXD-KTXD ngày 16-12-2013 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 11 năm 2013 16/12/2013 114
126 Quốc hội Văn bản khác Lĩnh vực khác HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 28/11/2013 18
127 3184/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 3184/SXD-KTXD ngày 20-8-2013 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 7 năm 2013 20/08/2013 108
128 2508/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 2508/SXD-KTXD ngày 08-7-2013 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 6 năm 2013. 08/07/2013 95
129 2211/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 2211/SXD-KTXD ngày 19-6-2013 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 5 năm 2013. 19/06/2013 118
130 1219/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Hoạt động xây dựng Công bố số 1219/SXD-KTXD ngày 12-4-2013 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 3 năm 2013. 12/04/2013 23

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập