Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
121 03 /2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 11/03/2014 0
122 1225 UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Nhà ở và thị trường BĐS Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư thành phố Đà Năng 26/02/2014 17
123 1144 UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Hạ tầng kỹ thuật đô thị QĐ số 1144/KH-UBND ngày 24/02/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 24/02/2014 0
124 844/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 844/SXD-KTXD ngày 20-02-2014 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà Nẵng thời điểm tháng 01 năm 2014 20/02/2014 160
125 382/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 382/SXD-KTXD ngày 20-01-2014 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 12 năm 2013 20/01/2014 131
126 234 UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Nhà ở và thị trường BĐS Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư 10/01/2014 15
127 5324/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 5324/SXD-KTXD ngày 16-12-2013 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 11 năm 2013 16/12/2013 114
128 Quốc hội Văn bản khác Lĩnh vực khác HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 28/11/2013 18
129 3184/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 3184/SXD-KTXD ngày 20-8-2013 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 7 năm 2013 20/08/2013 108
130 2508/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 2508/SXD-KTXD ngày 08-7-2013 của Sở Xây dựng - Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà nẵng thời điểm tháng 6 năm 2013. 08/07/2013 95

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập