Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
111 3852 UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Hạ tầng kỹ thuật đô thị Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 14/6/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 14/06/2014 0
112 2559/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 2559/SXD-KTXD ngày 19-5-2014 của Sở Xây dựng - Giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà Nẵng thời điểm tháng 4 năm 2014 19/05/2014 361
113 2318/SXD-VP Sở Xây dựng ĐN Công văn Công nghệ thông tin Công văn số 2318/SXD-VP ngày 08/05/2014 của Sở Xây dựng về việc sử dụng hộp thư điện tử thành phố Đằ Nẵng trong hoạt động công vụ 08/05/2014 18
114 3603 UBNDTP Đà Nẵng Công văn Hạ tầng kỹ thuật đô thị Công văn số 3603/UBND-QLĐTh ngày 29/4/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 29/04/2014 0
115 1939/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 1939/SXD-KTXD ngày 18-4-2014 của Sở Xây dựng - Giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà Nẵng thời điểm tháng 3 năm 2014 18/04/2014 186
116 1743/SXD-QLXD Sở Xây dựng ĐN Công văn Hoạt động xây dựng Về việc triển khai Thông báo số 07/TB-UBND ngày 09/01/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 08/04/2014 23
117 1993 UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Nhà ở và thị trường BĐS V/v Ban hành quy trình, thủ tục cách thức tiếp nhận hồ sơ và bố trí căn hộ chung cư cho thuê trên địa bàn thành phố Đà Năng 02/04/2014 20
118 1294/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 1294/SXD-KTXD ngày 19-03-2014 của Sở Xây dựng - Giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà Nẵng thời điểm tháng 02 năm 2014 19/03/2014 128
119 1254 Sở Xây dựng ĐN Công văn Chất lượng Công trình XD Công văn số 1254/SXD-QLCL ngày 17/3/2014 của Sở Xây dựng 17/03/2014 47
120 175 Sở Xây dựng ĐN Quyết định Hạ tầng kỹ thuật đô thị Quyết định số 175/QĐ-SXD ngày 14/3/2014 của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 14/03/2014 35

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập