Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
101 5351 UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Hạ tầng kỹ thuật đô thị Quyết định 5351/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng: Kế hoạch phòng chống và khắc phục bão đối với hệ thống cây xanh đô thị TP Đà Nẵng năm 2014 11/08/2014 29
102 09 UBNDTP Đà Nẵng Chỉ thị Phát triển đô thị Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 30/7/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 30/07/2014 0
103 6178 UBNDTP Đà Nẵng Công văn Hoạt động xây dựng Công văn số 6178/UBND-QLĐTh ngày 16/7/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 16/07/2014 0
104 3292/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 3292/SXD-KTXD ngày 19-6-2014 của Sở Xây dựng - Giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà Nẵng thời điểm tháng 5 năm 2014 19/06/2014 3033
105 50 Quốc hội Luật Hoạt động xây dựng Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 18/06/2014 27
106 50/2014/QH13 Quốc hội Luật Xây dựng Luật Xây dựng 18/06/2014 35
107 3852 UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Hạ tầng kỹ thuật đô thị Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Danh mục cây xanh khuyến khích trồng, hạn chế trồng và cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/06/2014 30
108 3852 UBNDTP Đà Nẵng Quyết định Hạ tầng kỹ thuật đô thị Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 14/6/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 14/06/2014 0
109 2559/SXD-KTXD Sở Xây dựng ĐN Công bố Vật liệu xây dựng Công bố số 2559/SXD-KTXD ngày 19-5-2014 của Sở Xây dựng - Giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà Nẵng thời điểm tháng 4 năm 2014 19/05/2014 361
110 2318/SXD-VP Sở Xây dựng ĐN Công văn Công nghệ thông tin Công văn số 2318/SXD-VP ngày 08/05/2014 của Sở Xây dựng về việc sử dụng hộp thư điện tử thành phố Đằ Nẵng trong hoạt động công vụ 08/05/2014 18

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập