Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
91 65/2015/QH13 Quốc hội Luật Nhà ở Luật nhà ở 25/11/2014 5
92 66/2014/QH13 Quốc hội Luật Nhà ở và thị trường BĐS Luật Kinh doanh bất động sản 25/11/2014 4
93 782 /BC-SXD Sở Xây dựng ĐN Văn bản khác Lĩnh vực khác Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Khối 1 30/09/2014 38
94 5615 /SXD-TTS Sở Xây dựng ĐN Công văn Chất lượng Công trình XD Về việc liên quan đến việc kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình 26/09/2014 90
95 776/TB-SXD Sở Xây dựng ĐN Thông báo Hoạt động xây dựng Phân công trách nhiệm phụ trách địa bàn của Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng. 26/09/2014 68
96 5615 /SXD-TTS Sở Xây dựng ĐN Công văn Chất lượng Công trình XD Công văn 5615/SXD-TTS ngày 26/9/2014 của Sở Xây dựng về việc liên quan đến việc kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình 26/09/2014 85
97 5474 /SXD-VP Sở Xây dựng ĐN Công văn Hoạt động xây dựng Công văn số 5474 /SXD-VP về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020 23/09/2014 35
98 738 /TB-SXD Sở Xây dựng ĐN Thông báo Lĩnh vực khác Lịch Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 03/CT-UBND và công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng 17/09/2014 37
99 5265/SXD-VP Sở Xây dựng ĐN Công văn Hoạt động xây dựng Công văn số 5265/SXD-VP về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 15/09/2014 0
100 4901 Sở Xây dựng ĐN Công văn Hoạt động xây dựng Công văn số 4901/SXD-QLCL ngày 26/8/2014 của Sở Xây dựng về việc chuẩn bị phương án chủ động phòng chống lụt, bão năm 2014 đối với công trình xây dựng 26/08/2014 32

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập