Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND thành phố về việc bãi bỏ, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.Bo TTHC 2021_SoXayDung_3794 qd.signed.pdf

Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND thành phố về việc bãi bỏ, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng
Số kí hiệu 3794/QĐ-UBND Người ký
Ngày ban hành 26/11/2021 Ngày xuất bản 01/12/2021
Ngày hiệu lực 26/11/2021 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Bưu chính Loại văn bản Kế hoạch
Cấp ban hành Sở Xây dựng Cơ quan ban hành Sở Xây dựng ĐN
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng, thông tư số 04/2020/TT-BXD ngày 30/12/2020.
  2. Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng
  3. Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng
  4. Quy chế chi tiêu nội bộ và Quản lý sử dụng tài sản công theo chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính với Cơ quan Sở Xây dựng

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập