Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng
Nội dung chi tiết

UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3151/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

1/ Quyết định số 3151/QĐ-UBND: Link tải file pdf kèm theo 1  

2/ Bộ thủ tục hành chính năm 2020: Link tải file pdf kèm theo 2

 

Đính kèm:
1.3151 qd.signed (26.8.2020).pdf

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập