Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
V/v ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Nội dung chi tiết

     Ngày 14/02/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (đính kèm văn bản).

     Sở Xây dựng thông báo để tổ chức, cá nhân được biết.

Đính kèm:
1.QD 13 ban hanh quy che quan ly, su dung nha CC thuoc SHNN qd.signed.pdf

V/v ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Số kí hiệu 13/2019/QĐ-UBND Người ký
Ngày ban hành 14/02/2019 Ngày xuất bản 26/02/2019
Ngày hiệu lực 25/02/2019 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Nhà ở xã hội Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành VBCĐĐH Địa phương Cơ quan ban hành UBNDTP Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. V/v tham gia góp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
  2. Công văn 8410/UBND-KT1 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 139/2016/TT-BTC
  3. Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựngban hành quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
  4. Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập