Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Về việc các Thông tư mới của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Nội dung chi tiết

Ngày 28/12/2018, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông ban hành:

1. Thông tư số 19/2018/TT-BTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019).

2. Thông tư số 20/2018/TT-BTTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại" (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019).

Sở Xây dựng thông báo đến các phòng, ban, đơn vị liên quan biết./.

Đính kèm:
1.CV 77_VP_UBND.pdf
2.TT_19_BTTTT.pdf
4.QCVN_37_2018_TT_19_BTTTT.pdf
7.Phu luc A_TT_19_BTTTT.pdf
11.Phu luc B_TT_19_BTTTT 1.pdf
16.Phu luc C_TT_19_BTTTT.pdf
22.TT 20_2018_BTTTT.pdf
29.QCVN 44-2018.pdf

Về việc các Thông tư mới của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Số kí hiệu 77/VP-KT Người ký
Ngày ban hành 09/01/2019 Ngày xuất bản 15/01/2019
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Công nghệ thông tin Loại văn bản Thông tư
Cấp ban hành Sở Xây dựng Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
  2. Công văn số 2318/SXD-VP ngày 08/05/2014 của Sở Xây dựng về việc sử dụng hộp thư điện tử thành phố Đằ Nẵng trong hoạt động công vụ

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập