Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Công văn 8410/UBND-KT1 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 139/2016/TT-BTC
Nội dung chi tiết
Công văn 8410/UBND-KT1 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 139/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính
Đính kèm:

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập